Als softwareontwikkelaar die de Coachview API integreert, is het van cruciaal belang om bekend te zijn met verschillende statuscodes om de interactie met de API soepel te laten verlopen. Een van deze codes is 429, die aangeeft dat er te veel verzoeken zijn ingediend binnen een bepaald tijdsbestek. In dit artikel behandelen we de belangrijke aspecten van de statuscode 429.

Statuscode 429:
De HTTP-statuscode 429, bekend als "Too Many Requests" (Te veel verzoeken), wordt gebruikt om aan te geven dat de server tijdelijk de toegang heeft beperkt vanwege een overmatig aantal verzoeken binnen een bepaalde periode. Het is een mechanisme om de server te beschermen tegen overbelasting door herhaalde verzoeken.

Dagelijks Limiet en 429-statuscode in Coachview API
Wanneer je de Coachview API gebruikt, kan de statuscode 429 optreden als het dagelijkse limiet is overschreden. De limiet bedraagt 5.000 requests per 24 uur. Wanneer dit limiet wordt bereikt, zal de server reageren met een 429-statuscode om aan te geven dat verdere verzoeken tijdelijk worden geblokkeerd.

Informatie in de Response Header

Om ontwikkelaars in staat te stellen hun verbruik te monitoren, bevat de HTTP-responseheader enkele belangrijke velden met betrekking tot de limiet:

  • X-Rate-Limit-Limit: Dit veld geeft het totale aantal toegestane verzoeken aan binnen de opgegeven tijdsperiode (bijvoorbeeld 5000).
  • X-Rate-Limit-Remaining: Hiermee kun je zien hoeveel verzoeken je nog kunt indienen voordat de limiet wordt bereikt.
  • X-Rate-Limit-Reset: Dit veld bevat de timestamp waarop de limiet zal worden gereset. Het is essentieel om dit veld te gebruiken om te bepalen wanneer je opnieuw requests kunt indienen.

Wachten op reset van de limiet
Indien de limiet is bereikt (status 429 ontvangen), is het noodzakelijk om te wachten tot het limiet is gereset voordat er nieuwe verzoeken worden ingediend. Door proactief de informatie in de responseheaders te monitoren en de wachttijd te implementeren, voorkom je onnodige blokkades en zorg je voor een optimale interactie met de Coachview API.