Hieronder vind je de meest voorkomende meldingen en oplossingen.


Melding:Oplossing/reden:
HTTP-status code 400 Bad Request. Validatie fout opgetreden.

Voorbeeld
{
"error": [
{
"code": "modelValidation",
"message": "The Achternaam field is required.",
"target": "Achternaam"
}
]
De reden van deze melding is dat de validatie niet juist is.
In de response kun je zien wat de exacte melding is. In het voorbeeld betekent dit dat je de "Achternaam" niet of leeg meegegeven hebt. Zorg ervoor dat dit veld meegegeven wordt.HTTP-status code 401: Unauthorized
Er is geen token meegegeven of het token is niet meer geldig.

Oauth token opnieuw aanvragen en opnieuw proberen.
HTTP-status code 403: Forbidden
Er zijn geen rechten op de API.
Deze melding kan meerdere oorzaken hebben.
  1. Scope niet aangevraagd of geen rechten op scope.
  2. Niet voldoende rechten in Coachview op deze functie.
  3. Module is niet geactiveerd in Coachview die bij deze API hoort.
HTTP-status code 403: Forbidden bij het versturen van webhook naar Coachview. Bijvoorbeeld bij de generieke koppeling. Wanneer je een webhook naar Coachview stuurt dan is het belangrijk dat je het bericht stuurt in BASE64 formaat. Stuur je het bericht in een ander formaat dan zal Coachview nooit een akkoord geven, omdat de berichten niet overeenkomen. Je krijgt dan de 403 Forbidden code.
HTTP-status code 404
Record wat opgehaald wordt bestaat niet.

--
HTTP-status code 404
POST /api/v1/Bedrijven
Kijk in de melding wat de exacte reden is. Voorbeeld kan zijn dat de landcode die je mee geeft niet bestaat.

HTTP-status code 409
De waarde van "data" is niet geldig. Bijvoorbeeld voor het type van het vrijveld.

--
HTTP-status code 412
Entiteit is in de tussentijd gewijzigd.

--
HTTP-status code 429 (Too Many Requests)Er zijn teveel requests uitgevoerd binnen een bepaalde periode. Neem contact op met support. Hiervoor kun je een ticket indienen.
HTTP-status code 500
Technische foutmelding. In de response staat een nummer.
Neem contact op met support. Hiervoor kun je een ticket indienen met het nummer erbij. Geef daarbij aan welke API gebruikt is, welk tijdstip en of het voor de productie of test-omgeving is.
Postman: Error: Could not complete OAuth 2.0 token request.
Je hebt niet de juiste Access Token URL ingesteld. Voor trainingsomgeving is dat https://training.coachview.net/auth/connect/token en voor live https://secure.coachview.net/auth/connect/token.
Postman: Error: Invalid_clientDe client_id is niet bekend bij Coachview. Controleer het client_id. Geen spaties of andere tekens ervoor of erachter. Controleer ook of secret goed ingevuld is.
Postman: Error: Invalid_scopeDe opgegeven scope bestaat niet. Let op: scopes zijn hoofdlettergevoelig en heb je meerdere scopes dan dient er een spatie tussen de scopes te staan. Daarnaast dient de eerste api er ook bij te staan. Bijvoorbeeld "api Personen.Lezen Personen.Schrijven".
Postman: Error: Invalid_clientDe client_id is niet bekend bij Coachview. Controleer het client_id. Geen spaties of andere tekens ervoor of erachter. Controleer ook of secret goed ingevuld is.
Connection reset by peerHet is mogelijk om API's met een script aan te roepen en op die manier automatisch gegevens op te halen. Een stap die altijd nodig is in het script is het maken van een connectie. Je kunt een connectie op meerdere manieren gebruiken. Je kunt namelijk iedere keer wanneer je een request doet de connectie maken of je maakt één keer een connectie en vervolgens hergebruik je die connectie. Gebruik je de eerste methode, dus je maakt 50 keer een connectie, dan kan het zijn dat de connectie niet goed afgesloten wordt en open blijft staan. Wanneer dit teveel gebeurt, dan komt deze melding. Oplossing is één connectie aanmaken en deze hergebruiken bij de andere requests.
Fout bij aanmaken Client ID. Wordt op de link geklikt dan wordt foutmelding '403 forbidden' teruggestuurd, terwijl je wel in de Coachview omgeving bent ingelogd. Wordt op 'client toevoegen' geklikt? Dan verschijnt er een pop-up die opent en direct sluit.Aan het gebruikersaccount waarmee in Coachview ingelogd wordt zijn geen administrator rechten toegekend. In het gebruikersaccount moet de rol 'Administrator' worden toegevoegd.