Maak je geen gebruik van een opleidingsportaal van Coachview, maar heb je een eigen website waarop je jouw aanbod wilt tonen? Dan vind je hieronder informatie over de data die je waarschijnlijk nodig hebt en welke endpoints je daarvoor nodig hebt.

Welke data heb je nodig?
Voor het vullen van een eigen website waarop je het aanbod aan opleidingen publiceert heb je waarschijnlijk de volgende gegevens uit Coachview nodig:
 • Opleidingssoortcategoriegroepen: Om het mogelijk te maken dat er gefilterd kan worden op categoriegroep
 • Opleidingssoortcategorieen: Om het mogelijk te maken dat er gefilterd kan worden op categoriegroep 
 • Locaties: Om het mogelijk te maken dat er gefilterd kan worden op plaats of locatie/vestiging
 • Opleidingssoorten: Om de verschillende soorten opleidingen weer te geven. 
 • Opleidingen: Om de verschillende startmomenten weer te geven
 • Opleidingsonderdelen: Om de gedetailleerde inhoud van de opleiding weer te geven
 • Vrijevelden: Om extra gegevens die alleen in jouw systeem vastliggen weer te geven

Welke endpoints heb je nodig?
Om bovenstaande gegevens op te halen heb je waarschijnlijk de volgende endpoints nodig
 • GET Opleidingssoorten: Waarschijnlijk wil je enkel de opleidingssoorten ophalen waarvoor in Coachview is aangegeven dat ze gepubliceerd mogen worden
 • GET Opleidingssoortcategorieen: Waarschijnlijk heb je alleen de categorieen nodig van opleidingssoorten die gepubliceerd zijn. Maak dus slim gebruik van de filters om alleen de benodigde data op te halen
 • GET Opleidngssoortcategorieen: Waarschijnlijk heb je alleen de categoriegroepen nodig van de categorieen die je al hebt op opgehaald. Maak dus slim gebruik van de filters om alleen de benodigde data op te halen
 • GET Opleidingssoorten_Opleidingssoortcategorieen: Dit is de koppeling tussen een opleidingssoort en een opleidingssoortcategorie. Een categorie kan namelijk aan meerdere opleidingssoorten gekoppeld zijn en een opleidingssoort kan meerdere categorieen hebben.
 • GET Opleidingen: Waarschijnlijk wil je enkel de opleidingen ophalen waarvoor in Coachview is aangegeven dat ze gepubliceerd mogen worden, waarvan de startdatum vandaag of later is en waarvan de status Te Starten of Definitief is. 
 • GET Opleidingsonderdelen: Waarschijnlijk heb je alleen de ondedelen nodig van de opleidingen die je al hebt opgehaald. Maak slim gebruik van de filters zodat je in één keer de onderdelen van meerdere opleidingen ophaalt. Dit kan veel (onnodige) requests schelen. 
 • GET Opleidingssoorten/vrijevelden: Waarschijnlijk heb je maar één of enkele vrijevelden nodig. Maak dus slim gebruik van de filters om alleen de benodigde data op te halen

Inschrijvingen versturen naar Coachview

Om inschrijvingen door te sturen naar Coachview kun je gebruik maken van POST Webaanvragen.


Hier vind je een uitgewerkte use case voor het verwerken van inschrijvingen in Coachview.

Hier vind je de technische documentatie van de endpoints m.b.t. Webaanvragen.