Introductie
Op het tabblad form bouw je het daadwerkelijke inschrijfformulier op. Je bepaalt welke gegevens gevraagd worden en in welke velden in Coachview de ingevulde gegevens worden opgeslagen. Hierbij kun je gebruik maken van verschillende typen velden en afhankelijkheden. In de linkerkolom worden de groepen weergegeven waaruit het inschrijfformulier is opgebouwd. In de middelste kolom worden de velden per groep weergegeven, alsook de instellingen. In de rechterkolom is een voorbeeldweergave zichtbaar.


Groepen
Een inschrijfformulier wordt verdeeld in groepen. Een groep is een verzameling velden met dezelfde instellingen. Er dient minimaal één groep aangemaakt te worden, maar het onderverdelen van je formulier in meerdere groepen biedt vaak meer overzicht. Groepen zijn daarnaast handig om meerdere velden in één keer dezelfde instellingen te geven, zoals een afhankelijkheid (het wel/niet tonen op basis van een eerder opgegeven waarde).

Klik in de linker menubalk op 'Groep toevoegen' om een groep aan te maken. Klik in de middelste kolom op het tandwiel in de rechterbovenhoek om de groepsinstellingen te openen:
 • Groepnaam: Geef je groep een duidelijke naam voor een goed overzicht. Indien 'Toon titel' is aangevinkt, wordt de groepnaam ook in het inschrijfformulier als kop getoond.
 • Dynamisch: Wanneer aangevinkt wordt op het inschrijfformulier de mogelijkheid geboden om alle velden in deze groep nogmaals in te vullen. Alleen te gebruiken bij deelnemervelden!
 • Tekst knop dynamisch groep aanmaken: Naam van de knop om deze groep als gebruiker nogmaals in te vullen op het formulier.
 • Foutmelding: Er kunnen maximaal 10 deelnemers worden opgevoerd per inschrijving. Wanneer een gebruiker een 11e deelnemer probeert toe te voegen, wordt deze foutmelding getoond.
 • Toon titel: Wanneer aangevinkt wordt de groepnaam als kop op het inschrijfformulier getoond. Handig om onderscheid te maken tussen verschillende soorten gegevens, zoals bedrijfs- en deelnemergegevens.
 • Tonen als veld: Hiermee stel je een afhankelijkheid in van een ander veld op het inschrijfformulier. In het bovenste menu geef je aan naar welk veld op het inschrijfformulier gekeken moet worden. In het onderste veld geef je aan bij welke ingevulde waarde deze groep getoond moet worden. Bij een andere waarde (ook leeg) wordt de hele groep niet getoond. Dit is bijvoorbeeld handig om de velden voor bedrijfsgegevens automatisch te verbergen bij een keuze particulier of zakelijk.
 • Coachview token: Niet gebruiken.
 • Veld aan groep toevoegen: Nieuw inputveld toevoegen. Kies het gewenste type en klik op 'input toevoegen'.


Soorten inputvelden
De volgende typen (input)velden kunnen aan een inschrijfformulier worden toegevoegd:

 • html: Kan gebruikt worden door de beheerder om statische informatie (bijvoorbeeld een toelichting) aan het formulier toe te voegen. Geen invoerveld voor de gebruiker.
 • tekst: Invoerveld voor platte tekst, zoals een adres of voornaam. Meest gebruikt.
 • number: Invoerveld voor alleen cijfers.
 • single checkbox: Enkel keuzevakje voor keuze ja/nee
 • multiple checkboxes: Meerdere keuzevakjes, verticaal weergegeven. Alle opties kunnen aangevinkt worden. De geselecteerde waardes worden naar één veld in Coachview weggeschreven.
 • radiolist: Selectiemogelijkheid met bolletjes, horizontaal weergegeven. Er kan slechts één waarde worden gekozen.
 • select: Uitklapbaar keuzemenu, er kan slechts één waarde worden gekozen. Vergelijkbare functionaliteit als radiolist, met andere vormgeving
 • file: Uploadmogelijkheid voor bestand.,
 • hidden: Verborgen veld voor het doorsturen van een (vaste) waarde. Wordt voornamelijk gebruikt om systeemgegevens zoals een soortcode onder water door te geven in de webaanvraag.
 • textarea: Tekstblad, bijvoorbeeld voor opmerkingenveld. Functionaliteit gelijk aan 'tekst', maar met andere vormgeving.
 • postcode: Veld voor het opgeven van postcode, huisnummer en toevoeging. Gekoppeld aan online postcodetabel (alleen NL). Kan gekoppeld worden aan 2 tekstvelden om automatisch adres en woonplaats in te vullen.
 • datum: Invoerveld voor datum. Op het inschrijfformulier wordt ook een kalender getoond om makkelijk een datum te selecteren.


Inputvelden configureren
Per inputveld zijn verschillende zaken te configureren. Niet alle instellingen zijn bij alle typen velden beschikbaar.
 • veldnaam: Geef hiermee aan wat er ingevuld moet worden, dit wordt op het inschrijfformulier getoond.
 • placeholder: Voorbeeldtekst die in lichtgrijs wordt getoond wanneer het veld nog niet is ingevuld door de gebruiker.
 • default: Standaardwaarde die automatisch ingevuld wordt.
 • value from querystring: Hiermee kan een waarde uit de querystring worden ingelezen, zoals de soortcode of opleidingscode. Geef het exacte label uit de string op voor het =-teken.
 • tooltip: Hulptekst die getoond wordt wanneer de muis boven een veld wordt gehouden.
 • coachview token: Veld in Coachview waarop de ingevulde gegevens terechtkomen
 • tonen als veld: Hiermee stel je een afhankelijkheid in van een ander veld op het inschrijfformulier. In het bovenste menu geef je aan naar welk veld op het inschrijfformulier gekeken moet worden. In het onderste veld geef je aan bij welke ingevulde waarde dit inputveld getoond moet worden.
 • valideer: controleer of de ingevulde waarde aan een bepaald format voldoet. Momenteel kan gekozen worden uit mail (e-mailadres naam@domein.extensie), phone (telefoonnummer minimaal 10 cijfers) en checkbox true. Indien de ingevulde waarde niet voldoet wordt een melding getoond en kan het formulier niet verzonden worden.
 • verplicht: Het inschrijfformulier kan niet verzonden worden wanneer deze waarde niet is ingevuld.
 • error message: Toont aanvullend de ingevulde melding wanneer het veld niet of foutief wordt ingevuld. Standaard wordt altijd de veldnaam in rood weergegeven wanneer een veld niet of foutief wordt ingevuld. Daarom voornamelijk handig wanneer een bepaalde toelichting benodigd is bij een foutieve invulling.
 • label: tekst achter de checkbox
 • list items: keuzes bij multiple checkboxes, radiolist of select. Invullen in formaat [waarde naar coachview]=[label keuze], bijvoorbeeld true=Ik ben een man. Iedere keuze-optie op een nieuwe regel beginnen.
 • koppel autocomplete adresveld: Vult het adres + huisnummer automatisch in op het hier gekozen veld, op basis van de opgegeven postcode + huisnummer.
 • koppel autocomplete plaatsveld: Vult de woonplaats automatisch in op het hier gekozen veld, op basis van de opgegeven postcode + huisnummer.
 • return type: format waarin de gegevens worden doorgestuurd naar Coachview.

Om een inputveld te verwijderen klik je op het min-teken voor de veldnaam:

Om de volgorde van velden te wijzigen sleep je de balk naar boven of onderen.

Coachview tokens
Per inputveld geef je met het coachview token aan waar de ingevulde gegevens in Coachview opgeslagen moeten worden. Met een inschrijfformulier kun je gegevens van de aanvraag, de contactpersoon, het bedrijf, de debiteur en de deelnemers vullen in Coachview. Met uitzondering van deelnemersgegevens kunnen velden in Coachview maar één keer gevuld worden. Per webaanvraag kan bijvoorbeeld maar één contactpersoon of bedrijf worden opgegeven.
Per webaanvraag / inschrijving kunnen maximaal 10 deelnemers worden opgegeven. Hiervoor wordt meestal een dynamische groep gebruikt (zie voor meer info hierboven). Het inschrijfformulier bepaalt automatisch hoeveel deelnemers er worden ingeschreven.

Sommige tokens zijn niet om gegevens op te slaan, maar om instellingen te configureren. De meeste tokens spreken voor zichzelf. Hieronder vind je een overzicht van tokens met afwijkend gebruik of die aanvullende instructie behoeven.
 • Algemeen > ContactpersoonIsDeelnemer : Hiermee geef je aan of de contactpersoon van een inschrijving tevens ook deelnemer is. Waarde true of false.
 • Algemeen > ContactpersoonIsLeidinggevende : Hiermee geef je aan of de contactpersoon van een inschrijving tevens ook leidinggevende van alle deelnemers is. Waarde true of false.
 • Algemeen > Vrijevelden.[VRIJVELDCODE] : Vrijevelden van de aanvraag. Vervang [VRIJVELDCODE] door de code van het vrijeveld uit Coachview. Bijvoorbeeld Vrijevelden.Vrijveldwasmachine.
 • Algemeen > UPLOAD : Te gebruiken token bij gebruik van een file inputveld.
 • Bedrijf > Bedrijf.CompanyIdMatched : Zoek een bedrijfsdossier op basis van het interne dossiernummer uit Coachview. De ingevulde waarde (door de gebruiker meestal te kiezen via een select) moet dus een CompanyID zijn.
 • Contactpersoon > Contactpersoon.PersonIdMatched : Zoek een persoonsdossier op basis van het interne dossiernummer uit Coachview. De ingevulde waarde (door de gebruiker meestal te kiezen via een select) moet dus een PersonID zijn.
 • Debiteur > Debiteur.Particulier : Hiermee geef je aan dat de contactpersoon van de webaanvraag tevens debiteur is, ook als er bedrijfsgegevens in de webaanvraag beschikbaar zijn. Standaard zal Coachview bij aanwezige bedrijfsgegevens het bedrijf als debiteur kiezen. Waarde true of false.

Het inschrijfformulier opbouwen
Met bovenstaande instructies heb je alles wat je nodig hebt om het inschrijfformulier op te bouwen. Bedenk vooraf goed welke gegevens je nodig hebt voor je administratie en wat voor type klanten het inschrijfformulier gaan gebruiken. Heb je bijvoorbeeld alleen particuliere klanten, of ook zakelijke? Heb je dan andere gegevens nodig? Zijn er bepaalde registratienummers benodigd voor je administratie, zoals een BIG-nummer? In welke volgorde ga je de gegevens opvragen? Wil je gebruik maken van afhankelijkheden? Dan is werken met meerdere groepen aan te raden.
Coachview raadt aan het inschrijfformulier eerst op papier uit te werken, voordat je daadwerkelijk gaat bouwen. Dat voorkomt dat je dubbel werk doet. Vraag daarnaast niet meer gegevens dan absoluut noodzakelijk. In het algemeen geldt dat de conversie hoger is naarmate een klant minder hoeft in te vullen.

Ga nu door naar het tabblad 'actions'.