In Coachview maken we onderscheid in personen en docenten, zodat we deze uit verschillende lijsten kunnen selecteren en toevoegen aan bijvoorbeeld opleidingen. Een docent is een persoon uit het personenbestand waarvoor een apart docentdossier is aangelegd. Met behulp van docentrollen leg je vast voor welke vakgebieden, expertises of cursussen een docent gekwalificeerd is en les mag geven.

Nieuwe docentrol:
Het maken van een docentrol doe je via menu-groep 'Releaties' en menu-item 'Docent'. Klik op de drie puntjes en daarna op menu-item 'Docentrol'.
De lijst met docentrollen die actief zijn wordt geopend. Klik op de knop 'Nieuw'.
  1. Vul de naam van de docentrol in.
  2. Klik op 'Opslaan' om de docentrol te bewaren of op 'Opslaan & Terug' om de docentrol te bewaren en terug te keren naar de lijst met docentrollen.


De docentrollen zijn nu beschikbaar om aan een of meerdere docenten toe te voegen of aan een of meerdere opleidingssoortonderdelen.Wijzigen of verwijderen van de docentrol:

Klik in de lijst op de naam en dan op de knop 'Bewerken'.
Wijzigen:
Wijzig de naam en klik op 'Opslaan & Terug'.

Let op: de naam van de rol wordt overal in Coachview waar deze wordt gebruikt gewijzigd.
Verwijderen:
Klik op de knop 'Verwijder' (1) en 'Ok' om het verwijderen te bevestigen.
Is de te verwijderen docentrol in gebruik dan krijg je een van deze drie foutmeldingen:
  1. Docentrol is nog gekoppeld aan een docent.
  2. Docentrol is nog gekoppeld bij een opleidingssoortonderdeel.
  3. Docentrol is nog gekoppeld bij een opleidingsonderdeel.
Je kunt de docentrol niet verwijderen maar wel op inactief zetten. De docentrol verdwijnt naar de achtergrond en kun je niet meer selecteren.


Let opde docentrol blijft nog wel gekoppeld aan een docent, opleidingssoortonderdeel en opleidingsonderdeel en is daar ook nog zichtbaar en actief. Controle bij het plannen van een docent op docentrol blijft dus gehandhaafd. Wil je dat niet? Dan moet je de docentrol zelf verwijderen bij het docentdossier, opleidingssoortonderdeel en/of opleidingsonderdeel.


  1. Wil je dat bij het plannen van de opleiding (onderdeel) alleen docenten geselecteerd kunnen worden die gekwalificeerd zijn? Voeg dan een docentrol toe aan een of meerdere onderdelen van de opleidingssoort. Wordt een opleiding en dus ook alle onderdelen gestempeld met behulp van de opleidingssoort dan zie je an welke rol een docent moet voldoen en bij de docent keuze zie je alleen die docenten die aan de docentrol voldoen.
  2. Heb je geen docentrol toegevoegd aan een opleidingssoortonderdeel dan kun je bij het plannen van een docent altijd zoeken naar docenten die voldoen aan de docentrol.
  3. Maak je onderscheid in docenten met verschillende rollen (docent en acteur)? Dan kun je met behulp van de docentrol er voor zorgen dat er verschillende e-mails gestuurd worden naar de docenten en acteurs en dat er verschillende evaluatievragen gesteld worden voor docenten en acteurs.


Wil jij zeker weten dat de planning compleet is? Speur naar onderdelen waar nog geen docent is ingepland of naar onderdelen waarvoor een docentrol nog niet is ingevuld. Open vervolgens de opleiding om de planning verder vorm te geven. Wil je weten hoe? Klik dan hier voor deze tip.