Zoals je in de introductie hebt kunnen lezen dan kun je met behulp van een aantal stappen vanuit Coachview er voor zorgen dat een deelnemer wordt aangemeld in Certwell. De deelnemer krijgt daarmee toegang tot een of meerdere examens. Is de deelnemer geslaagd voor dit examen? Het resultaat wordt dan teruggestuurd naar Coachview. en de presentie en slaging wordt geregistreerd. De opleidingsvraag krijgt een akkoord.

In onderstaande stappen lees je hoe je dit via het service center in Coachview regelt.

Inrichten:
Klik in functiegroep 'Service center' op de functie 'Integraties'. Er worden verschillende panels met mogelijke koppelingen getoond. Klik in het Panel 'E-Learning' in het kader 'CertWell' op de knop 'Configureren'.


Panel Algemeen:
Naam:Geef een duidelijk naam, je namelijk meerdere integraties met Certwell configureren.
ApiKey:Een unieke sleutel die de verbinding tussen Coachview en Certwell nodig heeft. Deze kun je opvragen bij Certwell.
ApiUsername:Unieke naam die gebruikt wordt om via webservices te kunnen inloggen in Certwell. Deze kun je opvragen bij Certwell.
URL:Dit is de URL naar de Certwell webservice. Deze staat al voor je ingevuld en mag niet gewijzigd worden.

Panel gebruiker:
Emailadres:Welk e-mailadres moet gebruikt worden? Kies uit de lijst een e-mailtypes.
Let op: het gekozen e-mailtype moet zijn gebruikt in de persoonsdossiers.
ExternID:Welk veld in Coachview moet als unieke id (number) worden gebruikt in Certwell? Coachview en Certwell communiceren met behulp van dit id.

Kies uit de lijst een van de volgende velden:
  1. CoachviewPersoonID: dit is een uniek databasenummer van elke persoon. Export de personelijst. In de eerste kolom vind je dit nummer.
  2. CoachviewExternId: dit is een uniek id dat geïmporteerd is via bedrijven en personen. Let op: hierbij moet ook de Externsource ingevuld worden. Open een persoonsdossier, helemaal onderaan vind je het  ExternId en Externsource (mits ingevuld natuurlijk).
  3. CoachviewExternIDofPersoonID, kan het ExternID voor de deelnemer niet gevonden worden? Dan wordt PersoonID (databasenummer) gebruikt.
  4. CoachviewEmailadres: e-mailadres van de persoon.


Let op:

  1. Zijn er al examenkandidaten in Certwell geregistreerd dan controleren of deze ook al een Coachview aanwezig zijn. Is identificatie mogelijk?
  2. Keuze niet meer wijzigen als er al vanuit Coachview examenkandidaten zijn aangemaakt in Certwell.
Externdource:Maak je gebruik van het ExternId dan moet je hier de waarde van het Externsource invullen. Deze vind je terug in het persoonsdossier.
Gebruikersnaam:Samenstelling van de gebruikersnaam in Certwell.
PrefixCoachviewPersonId:Wordt het PersonID gebruikt dan kun je aan dit nummer een prefix toevoegen.

Let op: niet meer wijzigen als er al examenkandidaten zijn aangemaakt in CertWell vanuit Coachview.
Vrijveld geboorteland:In het persoonsdossier van Coachview kun je niet het geboorteland van de deelnemer invullen. Richt op persoonsniveau een vrije veld en selecteer deze uit de lijst. Heb je een persoonsdossier geopend dan kun je via tab 'Vrije velden' de landcode (bv. NL) invullen. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van het vrije veld dan wordt de land-code van het adres van de persoon gebruikt.

Panel resultaten:
Resultaatdefinitie:Selecteer uit de lijst de resultaatdefinitie die je heb ingericht in Coachview. Als deze is ingevuld, dan wordt 'grade' vanuit CertWell als resultaat geregistreerd bij opleidingsvraagonderdeel. Ondersteund resultaat types 'Vrij' en 'Absoluut'.

Activeren:
Het je alle gegevens ingevuld? Klik dan op de knop 'Opslaan'.
Klik vervolgens op de knop 'Inschakelen'. 
Er wordt een waarschuwing gegeven over de maandelijkse kosten. Wil je verder klik dan op de knop 'Bevestigen'.
Is de koppeling tot stand gebracht dan kan deze:
  1. Gepauzeerd worden door op de knop 'Pauzeren' te klikken.
  2. Na een ingestelde pauze door op 'Hervatten' te klikken weer geactiveerd worden.
  3. Verwijderd worden door op de knop 'Verwijderen' te klikken.
Wil je nog een andere CertWell omgeving integreren? Klik dan op de knop 'Toevoegen' en volg de stappen zoals hierboven beschreven.