In Springest kunnen ook extra gegevens geplaatst worden. Als je bepaald hebt welke gegevens dit voor jouw organisatie zijn dan kun je deze als vrije velden bij een opleidingssoort en opleiding in Coachview invullen. Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard niet door Coachview.net wordt aangeboden. Een aantal van deze velden zijn verplicht, maar daarnaast vul je alleen de velden in die je nuttig vindt.

Maak als voorbereiding eerst de vrije velden aan (kies uit de lijst 'Opleidingssoort' of 'Opleiding') | Zo doe je dat!
Opleidingssoort:
Let op: de code en de naam van het vrije veld moeten hetzelfde zijn als weergegeven in de tweede kolom ('Naam Coachview')!

Naam SpringestNaam CoachviewWat moet je invullenVerplicht?
WebAddressSPRWebAddressURLJa
EmailAddressSPRemailE-mail adres contactpersoon.Ja, alleen als de gegevens van de contactpersoon  getoond worden in Springest
VideoEmbed
(Geldt voor YouTube of Vimeo URL)
SPRVideoEmbedURL
Nee
PriceSPRPrice
Getal, decimalen (9999.99)
0 = geen kosten
Let op: decimaal scheidingsteken is punt. 
Nee
PricePeriodSPRPricePeriod•all (is de standaardwaarde)
•yearly
•monthly
•daily 
Nee
PriceInfoSPRPriceInfoTekst, max. 250 tekensNee
VatIncludedSPRVatIncluded•yes
•no (is de standaardwaarde)
•unknown
Nee
CourseTypeSPRCourseType•course (is de standaardwaarde)
•educational program
•seminar
•training
•workshop
•video
Nee
DurationSPRDurationGetalNee
DurationUnitSPRDurationUnit•days (is de standaardwaarde)
•months
•years
Nee
CompletionSPRCompletionTekst, max. 250 tekens
Nee
PdfBrochureSPRPdfBrochureURLNee
CourseMediumSPRCourseMedium•open (is de standaardwaarde)
•home
•in-company
•elearning
Nee

Voorbeeld:


Opleiding:
Let op: de code en de naam van het vrije veld moeten hetzelfde zijn als weergegeven in de tweede kolom ('Naam Coachview')!

Naam Springest
Naam Coachview
Wat moet je invullen
Verplicht?
StartingDatePlace: StartdateIsMonthOnlySPRStartdateIsMon•true
•false (is de standaardwaarde)
Nee
StartingDatePlace: EnddateIsMonthOnlySPREndDateIsMonth•true 
•false (is de standaardwaarde)
Nee