Introductie
Navigeer naar de inschrijfpagina van je opleidingsportaal, deze is meestal te vinden op https://[klantnaam].opleidingsportaal.nl/inschrijven
Log in met je beheeraccount, open de bewerkmodus en klik op het potloodje boven het inschrijfformulier om het inschrijfformulier te bewerken.

Inschrijfformulier
De instellingen van het inschrijfformulier zijn opgedeeld in 3 tabbladen:
  • Settings: Algemene instellingen van het inschrijfformulier, zoals de namen van de inschrijf- en verzendknoppen. De volledige uitleg lees je hier.
  • Form: De specificatie van het daadwerkelijke formulier, de gevraagde velden en waar deze in Coachview terecht moeten komen. Lees hier meer.
  • Actions: Hier configureer je welke acties uitgevoerd moeten worden wanneer een deelnemer het formulier invult en verzendt. Een overzicht vind je hier.