Maak een actietemplate die door Coachview wordt gestempeld maar jij moet uitvoeren. 

Waarom?
Als de opleiding doorgaat dan moet Coachview één actie klaarzetten, zodat 2 werkdagen voor start van de opleiding de presentielijst gemaakt wordt. De contactpersoon (1) van de opleiding wordt de eigenaar van de actie.

Daarvoor zijn twee stappen nodig:
  1. Richt de actietemplate in.
  2. De actie wordt automatisch gestempeld als de status van de opleiding verzet wordt van 'te starten' naar 'definitief'.

Richt de actietemplate in:
Klik op de functiegroep ‘Template’ en de functie ‘Actie template’.
Klik in het zoekscherm op de knop 'Nieuw' en vul de volgende gegevens in.

Naam:Presentielijst maken [Opleiding:Naam]
Als de actie gemaakt wordt, wordt de naam van de opleiding in de naam van de actie geplaatst.
Uitvoering:Handmatig
Datagroep:Opleiding
Proces:Niets invullen
Gebeurtenis:Selecteer de optie 'Opleiding status is gewijzigd van te starten naar definitief'.
Timing:2 werkdagen voor start opleiding.
Actie aanmaken:Altijd. De actie wordt gestempeld maar is nog niet zichtbaar omdat nog niet aan de voorwaarden is voldaan. Wordt voldaan aan de voorwaarden dan wordt de actie zichtbaar en uitgevoerd.
Start- en einddatum
koppelen:
Aanvinken.

Is deze optie aangevinkt dan wordt in de actie, die je met deze actie template maakt, de start- en einddatum aan elkaar gekoppeld.

Voorbeeld:
Je heb in de actie template aangegeven dat de startdatum 2 weken voor startdatum is en de einddatum 1 week voor einddatum. In de actie wordt de startdatum op 1 november gezet en de einddatum op 7 november. Open je de actie en verander je een van deze twee datums dan schuift de andere datum automatisch op. Verplaatst je dus de startdatum naar 7 november, dan wordt de einddatum automatisch verschoven naar 14 november.
Gebruiker als eigenaar:Wie wordt de eigenaar van de actie en moet deze uitvoeren?
  1. Selecteer je niets: dan wordt bij het stempelen van de actie geen eigenaar toegekend.
  2. Selecteer je niets, maar heb je een contactpersoon (1) toegevoegd aan de opleiding: dan wordt deze persoon de eigenaar.
  3. Gebruiker is eigenaar: dan wordt de Coachview gebruiker die de opleiding op definitief zet de eigenaar, de gebeurtenis uitvoert dus.
  4. Selecteer je een standaard eigenaar (let op moet Coachview gebruiker zijn): dan wordt deze altijd eigenaar van de actie.
Documenttemplate(s):Selecteer de document template voor het maken van de presentielijst. Print je de presentielijst, of maak je er een PDF van, dan wordt de actie automatisch voor je afgerond.
Omschrijving:Wil je aan de eigenaar van de actie duidelijk maken wat de bedoeling van deze actie is, dan kun je de omschrijving daarvoor gebruiken.

Activeren:
De actietemplate voeg je toe aan een of meerdere opleidingssoorten.