Met vrije velden hou je extra informatie bij die standaard niet bij een bepaald onderwerp door Coachview wordt aangeboden. Het is mogelijk om voor allerlei onderwerpen een of meerdere vrije velden in te richten.

Let op: in verband met de GDPR wetgeving kun je een vrije veld, denk daarbij aan het BSN nummer, beschermen en aanmerken als vertrouwelijk. In dit geval wordt wat je hebt ingevuld:
 1. Versleuteld opgeslagen.
 2. De data erin niet standaard zichtbaar gemaakt
 3. Kun je het vrije veld niet instellen als kolom 
 4. Kun je het vrije veld niet gebruiken in een document-template.
 5. Kan niet worden gebruikt in het opleidingsportaal / website.

Vrije veld invullen (voorbeeld):
Persoon:
 1. Vrije veld 'Gevonden via' is niet vertrouwelijk, invullen via keuzelijst.
 2. Vrije veld 'Studentnummer' is een automatische nummering, kun je niet wijzigen en is niet vertrouwelijk.
 3. Vriuj veld 'Rijbewijsnummer' is vertrouwelijk, invullen als tekst.
 4. Vrije veld 'Examennummer' is belangrijk, invullen als tekst (deze moet ingevuld worden).
Open een persoonsdossier. Je kunt op twee manieren de vrije velden invullen (let op dit geldt nu nog alleen voor personen en bedrijven):

Via tab 'Algemeen'.
Heb je een groot scherm? Dan zie je een indeling in drie kolommen. Algemene informatie, vrije velden en de opmerkingen. Is dit niet het geval dan dan wordt je scherm in twee kolommen ingedeeld, algemene informatie, opmerkingen en daaronder de vrije velden.

Via tab 'Vrije velden'.


Klik op 'Bewerken' om de vrije velden in te vullen.
Examennummer:
Je moet een nummer (letters en/of cijfers) invullen.
Gevonden via:
Je mag een keuze maken uit de lijst.
Studentnummer:
Is voor je ingevuld en kan niet gewijzigd worden.
Rijbewijsnummer:
Klik op het oog om een nummer in te vullen. Dit kan alleen als je daarvoor rechten hebt gekregen.
Klik op 'Opslaan'  om de gegevens te bewaren.

Je ziet nu het volgende op je scherm.

 1. Informatie dat niet vertrouwelijk is kun je direct zien.
 2. Informatie dat vertrouwelijk is niet. Klik daarvoor op het 'oogje' om de informatie te tonen. Dit kan alleen als je daarvoor rechten hebt.


Wijzigen van gegevens. Klik in de tab 'Algemeen' of 'Vrije Velden' op de knop 'Bewerken'.
 1. Informatie dat niet vertrouwelijk is kun je direct wijzigen.
 2. Informatie dat vertrouwelijk is niet. Klik daarvoor op het 'oogje' om de informatie te wijzigen.