Dit zijn de meest voorkomende meldingen die je in de lijst met facturen (kolom = 'Bevestigd omschrijving') of in de factuur in Coachview terugvindt:

Foutmelding: Kan factuur niet naar Twinfield versturen, foutmelding: Fout opgetreden bij aanmaken/wijzigen debiteur (<nummer> - <naam>): - ascription(<naam rekeninghouder): Begunstigde is ongeldig. ).
De rekeningnaam in het debiteurdossier mag maar 40 karakters lang zijn. In dit geval bestaat de rekeningnaam uit meer dan 40 karakters.

Foutmelding: Kan factuur niet naar Twinfield versturen, foutmelding: Fout opgetreden bij aanmaken/wijzigen debiteur (80000): ).
De lengte van het debiteurnummer/klantnummer voldoet niet aan de instellingen in Twinfield. In Twinfield staat bijvoorbeeld ingesteld dat het debiteurnummer 8 cijfers moet bevatten. Het debiteurnummer in Coachview is maar 5 cijfers lang.

Foutmelding: Kan factuur niet naar Twinfield versturen, foutmelding: Fout opgetreden bij aanmaken/wijzigen debiteur (<nummer> - <naam>): ) : De code voldoet niet aan het formaat [4-7][0-9][0-9][0-9].
Het debiteurnummer/klantnummer dat Coachview hanteert voldoet niet aan de instellingen in Twinfield. In Twinfield staat bijvoorbeeld ingesteld dat het debiteurnummer tussen 4000 en 7999 moet liggen.

Foutmelding 'De boeking is niet in balans. Er ontbreekt 21.00 credit.//De boeking balanceert niet in de basisvaluta. Er ontbreekt 21.00 credit. - vatcode(21): Btw 21 bestaat niet of is (nog) niet actief. '.
De code van de BTW nummer zoals vastgelegd in Coachview komt niet overeen met de code in Twinfield.

Foutmelding 'Fout opgetreden bij aanmaken/wijzigen debiteur (18156 - Hendriks.): - substitutionlevel(1): De dimensie 11300 met financieel niveau 1 niet gevonden. - substitutewith(11300): De dimensie 11300 met financieel niveau 1 niet gevonden. - childvalidation(11300): Grootboekrekening 11300 bestaat niet. )'.
Het grootboekrekeningnummer dat wordt gebruikt voor nieuwe debiteuren is niet correct ingesteld. Controleer de master debiteur of neem contact op met Twinfield support.

Foutmelding '- dim3(19648): Dimensie 19648 komt niet voor in administratie G13835400. '. 
In het service center is aangegeven dat project code gegenereerd wordt door Coachview. In Twinfield wordt deze dan  in veld Project/activum geplaatst. De projectcode die doorgestuurd wordt vanuit Coachview moet wel bestaan in Twinfield. Bij deze foutmelding bestaat de projectcode in Twinfield dus niet.

Foutmelding - dim2(1070 train. en works): dimensie |1 mag maximaal 16 tekens bevatten.
In dit geval wordt de code van de kostenplaats doorgestuurd. De code bevat meer dan 16 leestekens.Je kunt het beste '1070' als code vastleggen en 'train. en works' als omschrijving.

Foutmelding '- performancetype(): Uitvoeringstype moet worden ingevuld.
uitvoeringstype moet worden ingevuld in Twinfield. Deze fout verschijnt alleen als er geen ICP/ICV btw-codes zijn ingesteld in de administratie-instellingen.

  1. Ga naar de instellingen van de btw-code en controleer welke btw-groep ingesteld is in deze btw-regel;
  2. Ga naar de instellingen van de geselecteerde btw-groep en controleer of het hokje voor ICP (Intracommunautaire prestaties) aangevinkt is.
  3.  Tot slot dient de Verkorte naam in het btw-tarief te worden aangepast naar ICP (hoofdlettergevoelig).