Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard niet bij een bepaald dossier door Coachview wordt aangeboden. Het is mogelijk om voor allerlei dossiers een of meerdere vrije velden in te richten. Denk bijvoorbeeld aan het vastleggen van dieetwensen in een persoonsdossier, een examennummer per deelnemer in een opleidingsvraag of een url verwijzend naar huiswerkopdrachten op jouw website in een opleidingssoort.

Wat kun je er mee?
Een vrije veld kun je gebruiken als:
  1.  samenvoegcode in documenttemplates.
  2. Als kolom aan een lijst of als zoekcriterium in een zoekscherm. 

Stel je vrije velden in als:
  1. Tekstveld.
  2. Tekstveld meerdere regels.
  3. Keuzelijst.
  4. Waar/niet-waar-veld (ja/nee).
  5. Nummerreeks (automatische nummering).
  6. Datumveld.

Hierdoor bepaal jij wat gebruikers kunnen invullen en wordt de kans op handmatige foute invoer kleiner!
Je kunt een vrij veld aanduiden als 'vertrouwelijk' (in de leesmodus zie je puntjes in plaats van de ingevulde waarde) of 'belangrijk' (je moet het vrije veld invullen).

fdasdfadsf


Wijzig je het type van een vrij veld? Dan volgt een waarschuwing en de vraag of je zeker weet of je het type wilt aanpassen. Afhankelijk van de type-wijziging wordt reeds ingegeven data verwijderd of ingekort.

Gebruik je type 'Keuzelijst'? Dan moeten de te selecteren items eerst vastgelegd worden in een keuzereeks. Dit doe je via menu-groep 'Beheer' en menu-item 'Keuzereeks'. Zie je dit menu-item niet dan moet de functie 'Keuzereeks (Schrijven)', behorende bij module IP toegevoegd worden aan een gebruikersrol die is toegevoegd aan jouw gebruikersaccount. Hoe dit ingericht kan worden lees je hier (rollen gebruiker). Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met onze supportafdeling.