Met vrije velden houdt je extra informatie bij die standaard niet bij een bepaald dossier door Coachview wordt aangeboden. Het is mogelijk om voor allerlei onderwerpen een of meerdere vrije velden in te richten.


Gebruik vrije veld als kolom:
Open een zoekscherm, als voorbeeld gebruiken we de lijst met personen. Klik op het wieltje links onderaan de lijst met gevonden dossiers.
Je komt terecht in het scherm 'Instellen kolommen'.

De vrije velden staan (meestal) onderaan de lijst en hebben de toevoeging (vrijveld). Selecteer een vrije veld door op de naam te klikken.

Let op: een vrij veld aangeduid als 'Vertrouwelijk' kun je niet selecteren.
Klik op 'Opslaan'& Terug' om de kolom in te stellen en terug te keren naar het zoekscherm.