Een opleidingssoort is een template (blauwdruk) van een opleiding en met een opleidingssoort kan telkens een nieuwe opleiding gestempeld en gepland worden. Schrijf je een deelnemer in? Dan volgt deze automtatisch alle lessen (onderdelen) van de opleiding.

Je biedt echter ook de mogelijkheid dat een deelnemer een gedeelte van de lessen (onderdelen) volgt. Beide deelnemers zitten, voor de gemeenschappelijke lessen, bijelkaar in de klas. Regel dit in Coachview door het gebruik van originele en variante opleidingssoorten, moeder en dochter(s). Daarbij is het mogelijk dat de variante opleidingssoorten andere verkoopregels (prijzen) en actie-templates (werkproces) hebben.

Wanneer kun je deze methode gebruiken:
 1. Deelnemers het hele leertraject of een of meerdere modules (onderdelen) uit dit leertraject volgen.
 2. Deelnemers op een aantal dagen gezamelijk bij elkaar in de klas zitten, bijvoorbeeld bij een examen.
 3. De administratie door de backoffice en de docenten met behulp van de DocentApp vanuit één opleiding uitgevoerd moet worden en niet verspreid over verschillende opleidingen.
 4. Deelnemers dit het hele leertraject volgen andere prijzen betalen dan deelnemers die een module volgen.
 5. Dezelfde acties op verschillende tijdstippen uitgevoerd moeten worden. Elke deelnemer moet twee weken voordat zijn les start uitgenodigd worden, maar deelnemers kunnen op verschillende tijden starten met hun opleiding.
De originele opleidingssoort (moeder):
 1. Bevat alle lessen (onderdelen).
 2. Stempel en plan (datums, docenten en locaties) hiermee de opleiding.
 3. Communiceer met docenten, contactpersonen en locaties.
 4. Zorgt ervoor dat in de opleiding een evaluatie gestempeld wordt.
 5. Leg verkoopregels vast die de prijs bepalen.
 6. Leg inkoopregels vast die de kosten bepalen.
 7. Schrijf een deelnemer in die alle lessen volgt.
 8. Toon de geplande onderdelen op het opleidingsportaal of de website.
De variante opleidingssoort (dochter):
 1. Bevat een gedeelte van de lessen (een module).
 2. Met deze opleidingssoort stempel je niet een opleiding.
 3. Communiceer met deelnemers.
 4. Leg verkoopregels vast die de prijs bepalen.
 5. Leg resultaten vast om cijfers voor bijvoorbeeld huiswerkopdrachten en examens vast te leggen.
 6. Schrijf een deelnemer in die een gedeelte van de lessen volgt.
 7. Toon een gedeelte van de geplande onderdelen op het opleidingsportaal of de website.
Model voorbeeld:
Wat zijn de verschillen tussen originele en variante opleidingssoorten?
OrigineelVariant
Alle onderdelen.Een gedeelte van de onderdelen.
Stempel de opleiding.Stempel geen opleiding.
Eigen prijs.Eigen prijs.
Eigen werkproces.Eigen werkproces.


Een soortonderdeel uit het origineel kan gekoppeld zijn aan een of meerdere variant(ten). Wijzig je de naam, de tijden, presentie- of slagingsplicht of het minimum aantal deelnemers, dan geldt dit zowel voor het origineel als de variant. Doordat de onderdelen van een variant altijd zijn gekoppeld aan het origineel, is het mogelijk om een deelnemer waarbij de opleidingsvraag is gestempeld met behulp van de variant in te schrijven in een opleiding gestempeld met het origineel.


Opties:
Om goed te kunnen werken met originele- en variante opleidingssoorten moet de optie 'Opleidingssoort: zoeken op varianten' aangevinkt worden. Deze vind je via menu 'Instellingen' en menu-item 'Applicatie'.