Op deze pagina vind je informatie over de cookies die wij gebruiken op het portaal.

Wanneer een Cookie melding?
In de AVG wordt onderscheid gemaakt in functionele en niet-functionele cookies. Wanneer er niet-functionele cookies in gebruik zijn is er een cookiemelding nodig, wanneer het om uitsluitend functionele cookies gaat niet.
  1. Functionele cookies: zorgen ervoor dat de website correct functioneert, zoals navigatie naar verschillende pagina's en gekozen producten in winkelmandje. Voorkeurscookies vallen ook onder functioneel, zoals voorkeurstaal, vormgeving, regio, etc.
  2. Niet-functionele cookies: zijn analytische cookies, social media cookies, advertentiecookies en niet-geclassificeerde cookies (meestal van derden). Voor niet-functionele cookies moet je middels de cookiemelding toestemming vragen aan bezoekers.

Voor zowel functionele als niet-functionele cookies moet je in de bezoeker informeren via de privacyverklaring/cookiebeleid.

Coachview opleidingsportaal.
Op het opleidingsportaal worden enkel functionele cookies gebruikt en is er geen cookie melding nodig, enkel een link waarop privacyverklaaring/cookiebeleid terug te vinden is.

Er is een optie om Google Analytics in te stellen bij het portaal, afhankelijk van hoe dit gebruikt wordt is het nodig om een cookie melding te tonen bij het bezoeken van de website. Als Google Analytics privacy-vriendelijk is ingesteld, bijvoorbeeld alleen anonieme bezoekersaantallen meten, is er géén cookiemelding nodig.