Op de factuur mogen alleen de namen van personen worden  getoond die de opleiding gaan volgen of hebben gevolgd. De lijst met personen wordt samengesteld met de opleidingsvragen die toegevoegd zijn aan de aanvraag. Echter, de uitgeschreven deelnemers met status opleidingsvraag is vervallen  en/of de deelnemers geplaatst op de wachtlijst mogen niet getoond worden. Dit doen we door in de lijst met opleidingsvragen een filter toe te passen op basis van een of meerdere statussen die een opleidingsvraag kan krijgen.

INHOUDSOPGAVE


Hoe en wat:
Wat gebeurt er?
Een document template datagroep 'Factuur' met herhaling van de opleidingsvragen die zijn toegevoegd aan de aanvraag. In de samenvoegcode van de herhaling wordt de filteroptie toegevoegd. Met deze filter zorg je ervoor dat een of meerdere opleidingsvragen met status 'vervallen' en/of wachtlijst niet worden getoond.
Wat is er nodig?
Als de lijst samengesteld wordt, zorgt een filteroptie dat alleen de opleidingsvragen met status 'ingepland' en 'afgerond' worden getoond.
Meer weten?
Lees meer over filteropties in samenvoegcodes.

Voorbeeld documenttemplate:
Het voorbeeld is gemaakt met behulp van documenteditor 3.0, datagroep 'Factuur'. De opleidingsvragen worden met behulp van een tabel weergegeven.

De aanvraag heeft de volgende opleidingsvragen:
De opleidingsvraag met status 'vervallen' en 'wachtlijst' mag niet in de lijst met deelnemers voorkomen. Daarvoor gebruiken we de filteroptie  '\@ FILTER:status=20' om alleen de ingeplande opleidingsvragen te tonen. Welke getoond mogen worden bepaal je dus door het toevoegen van een id. Dit zijn de status id's:
  1. 10 wachtlijst
  2. 20 ingepland
  3. 30 uitgevoerd
  4. 40 afgerond
  5. 99 vervallen

Filteroptie:
  1. '\@ FILTER:status=10/30' geeft dus alleen de opleidingsvragen op wachtlijst en uitgevoerd.
  2.  '\@ FILTER:status=99' geeft dus alleen de vervallen opleidingsvragen.

Heb je de documenttemplate al gemaakt? Open deze dan.

In de tab 'Editor' (1) klik je op '<> HTML' (2) om de broncode te openen.

HTML broncode aanpassen:
Scroll in de broncode naar de tabel waarin de opleidingsvragen worden weergegeven. Je kunt ook met behulp van 'ctrl-f' zoeken op '[OpleidingsVraag]'.
Voeg aan samenvoegcode [Opleidingsvraag] filteroptie '\@ FILTER:status=20/40' toe.
Let op: voor \@ moet je een spatie toevoegen.

Het resultaat:
Genereer je de factuur:
Zonder filterMet Filter.