We hebben voorbeeldcode in C# waarin je kan zien hoe de webservice key gebruikt moet worden. Met onderstaande voorbeelden kunnen eenvoudig acties op onze webservices worden uitgevoerd, te weten het ophalen van opleidingen en onderdelen (lesrooster). Met de functie SoapRequest kan je dus SelecterenOpleiding, SelecterenOpleidingsOnderdelen aanroepen.
Heb je voldoende rechten ga naar https://training.coachview.net/Webservice/Geavanceerd.asmx?WSDL dan zie je welke parameters je toe kan voegen. 


Let op: webservices worden niet meer ondersteund, er zullen geen updates meer plaatsvinden. Koppel via onze API's! Lees hier meer over het gebruik van onze REST API's.


const string webserviceKey = "X";
const string webserviceUrl = "https://training.coachview.net/Webservice/Geavanceerd.asmx";

var parameters = new Dictionary<string, string>();
parameters.Add("intOpleidingId", "0");

var result = SoapRequest("SelecterenOpleiding", parameters)
/// <summary>
        /// Execute a Soap WebService call
        /// <param name="action">Get / post action (SelecterenOpleiding, SelecterenOpleidingsOnderdelen)</param>
        /// <param name="parameters">Dictionary with optional paramaters</param>
        /// </summary>
        private string SoapRequest(string action, Dictionary<string, string> parameters)
        {

            //Create Request
            HttpWebRequest request = CreateWebRequest(action);        
      
            using (Stream stream = request.GetRequestStream())
            {

                //add soap body to stream
                CreateSoapBody(action, parameters).Save(stream);

            }
            using (WebResponse response = request.GetResponse())
            {

                //read response
                using (StreamReader rd = new StreamReader(response.GetResponseStream()))
                {

                    var soapResult = rd.ReadToEnd();
                    var doc = new XmlDocument();

                    doc.LoadXml(soapResult);

                    //get node with actual response
                    var result = doc.GetElementsByTagName($"{action}Result");

                    //create json from the node.
                    if(result != null)
                    {
                        return JsonConvert.SerializeXmlNode(result.Item(0));
                    }

                    return "";
                }
            }
        }

        /// <summary>
        /// Create a body
        /// </summary>
        /// <param name="action">Get / post action</param>
        /// <param name="parameters">Dictionary with optional paramaters</param>
        /// <returns></returns>
        private XmlDocument CreateSoapBody(string action, Dictionary<string, string> parameters)
        {

            var xml = new XmlDocument();

            xml.LoadXml("<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
            "<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
            "<soap:Body>" + 
                $"<{action} xmlns=\"http://coachview.net/webservices\">" +
                    "<aWebserviceAuthentication>" +
                     $"<Key>{webserviceKey}</Key>" +
                    "</aWebserviceAuthentication>" +
                    $"{ CreateParameters(parameters)}" +
                $"</{action}>" +
            "</soap:Body>" +
            "</soap:Envelope>");

            return xml;

        }

        /// <summary>
        /// create string from parameters
        /// </summary>
        /// <param name="parameters">dictionatry of key(string) value(string).</param>
        /// <returns></returns>
        private string CreateParameters(Dictionary<string, string> parameters)
        {

            var result = "";

            foreach(KeyValuePair<string, string> param in parameters)
            {

                result += $"<{param.Key}>{param.Value}</{param.Key}>";

            }

            return result;

        }

        /// <summary>
        /// Create a soap webrequest to webserviceUrl.
        /// </summary>
        /// <param name="parameters">action.</param>
        /// <returns></returns>
        private HttpWebRequest CreateWebRequest(string action)
        {
            HttpWebRequest webRequest = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(webserviceUrl);
            webRequest.Headers.Add("SOAPAction", $"http://coachview.net/webservices/{action}");
            webRequest.ContentType = "text/xml;charset=\"utf-8\"";
            webRequest.Accept = "text/xml";
            webRequest.Method = "POST";
            return webRequest;
        }