De chat is even niet beschikbaar

Coachview helpcentrum

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Het gebruiken van het werkproces

Werkproces: acties introductie.

Leg je werkproces vast met behulp van acties. Het maken en bewaken van acties is een belangrijk onderdeel binnen Coachview. Een actie herinnert je eraan dat er binnen een bepaalde tijdsspanne een handeling verricht moet worden. Een actie-template vormt altijd de basis van een actie. Acti...

Versie: Ma, 8 Apr, 2024 om 9:39 AM
Werkproces: een actie bewerken, afronden of starten.

Acties, gestempeld met behulp van een actie-template, zijn op verschillende manieren in Coachview terug te vinden. Je hebt dan de mogelijkheid om een handmatige actie die je zelf hebt uitgevoerd af te ronden of aan te passen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de eigenaar, start- of einddatum of het ...

Versie: Ma, 8 Apr, 2024 om 9:39 AM
Werkproces: stempel zelf een actie die jij moet uitvoeren.

Het is mogelijk om bij verschillende dossiers zelf een actie, met behulp van een actietemplate, te stempelen en te benoemen. Denk bijvoorbeeld aan het stempelen van een actie in een opleiding, bedrijf- of persoonsdossier of aanvraag. Jijzelf moet de actie binnen of buiten Coachview uitvoeren, en...

Versie: Ma, 8 Apr, 2024 om 3:04 PM
Werkproces: handmatige actie(template).

Maak een actietemplate die door Coachview wordt gestempeld maar jij moet uitvoeren.  Waarom? Als de opleiding doorgaat dan moet Coachview één actie klaarzetten, zodat 2 werkdagen voor start van de opleiding de presentielijst gemaakt wordt. De contactpersoon (1) van de opleiding wordt de e...

Versie: Vr, 16 Dec, 2022 om 10:34 AM
Werkproces: automatische actie(template).

Maak een actietemplate die door Coachview wordt gestempeld en wordt uitgevoerd.  In dit artikel maak je de actietemplate zelf. Je kunt natuurlijk ook een voorbeeld uit onze bibliotheek gebruiken. Waarom? Acties rondom een opleiding kan Coachview automatisch uitvoeren. Jij bepaalt wat en w...

Versie: Ma, 8 Apr, 2024 om 3:06 PM