Deze koppeling Rijopleiding en Vakbekwaamheid (ROV) stelt een erkend opleidingscentrum voor nascholing vakbekwaamheid in staat aan de FOD Mobiliteit te bevestigen of een bestuurder al dan niet de vereiste nascholing gevolgd heeft om de code 95 van zijn of haar rijbewijs te verlengen.
Uitleg:
Functioneel gezien wordt hiermee de mogelijkheid gegeven om op het niveau van een individuele trainingssessie (moduleonderdeel) weer te geven welke personen de lessen van dit moduleonderdeel gevolgd hebben, welke persoon als lesgever optrad en wanneer en waar deze lessen plaats hadden.

Ook de lessen die gevolgd werden onder de vorm van e-learning en de meerdaagse opleidingen kunnen uiteraard via ditzelfde kanaal gerapporteerd worden. Aanvang en beëindiging van een moduleonderdeel gevolgd door middel van e-learning moeten afzonderlijk gerapporteerd worden. Voor de meerdaagse opleidingssessies wordt verwacht dat de gegevens van elke trainingsdag afzonderlijk gerapporteerd worden.

Wanneer je beroepschauffeur op een vrachtauto en/of bus wil worden, dien je de code 95 basiskwalificatie te halen. Deze code is vijf jaar geldig en kan verlengd worden door het volgen van een nascholing. Het opleidingcentrum die de basiskwalificatie en de nascholing organiseert registreert in Coachview de opleidingen die hiervoor benodigd zijn. De deelnemers kunnen zich vervolgens inschrijving via het opleidingsportaal of het opleidingscentrum schrijft de deelnemers zelf in. Nadat ze de opleiding succesvol gevolgd hebben wordt automatisch via de ROV aan de FOD Mobiliteit bevestigd dat zij deze code 95 behaald hebben.