Bij het archiveren van een opleiding wordt, mits ingesteld in de opleidingssoort, de geldigheidsdatum berekend. Handig voor het plaatsen van de geldigheidsdatum op het certificaat of het automatische versturen van herinneringen.

Opleidingssoort:
De geldigheidstermijn stel je in via menu 'Werkproces' en menu-item 'Opleidingssoort'.

Open de opleiding door op de naam te klikken.
Klik in tab 'Algemeen' op de 'Bewerken' knop.
Vul de geldigheidstermijn in maanden in.

Berekenen geldigheidsdatum:
Het berekenen van de geldigheidsdatum is afhankelijk hoe je de opleiding archiveert:
  1. Verzet je de status van de opleiding eerst op 'uitgevoerd' en daarna op 'afgerond' dan wordt de geldigheidsdatum berekend aan de hand van einddatum opleiding.
  2. Verzet je de status van de opleiding direct op 'afgerond' dan wordt de geldigheidsdatum berekend aan de hand van actuele datum, de datum dus waarop je de status verzet.

De geldigheidsdatum wordt in de opleidingsvraag pas gestempeld (zichtbaar):
  1. Als voldaan wordt aan presentie- en slagingsplicht, mits ingesteld.
  2. Als de opleiding cq. de opleidingsvraag wordt afgerond. Gebruik je deze datum op een certificaat/diploma en wil je deze printen of als PDF bijlage versturen? Dan kun je dit pas doen als je de opleiding op afgerond hebt gezet.

Voorbeeld:
  1. Geldigheidstermijn opleidingssoort: 12 maanden.
  2. Datum einde opleiding: 23 januari 2024.
  3. Actuele datum: 3 februari 2024.

  1. Opleidingsstatus 'uitgevoerd' en daarna op 'afgerond': geldigheidsdatum 23 januari 2025.
  2. Opleidingsstatus direct op 'afgerond': geldigheidsdatum 3 februari 2025.


In de opleidingsvraag zie je dit als volgt terug.