Bij het archiveren van een opleiding wordt de akkoorddatum berekend, mits voldaan wordt aan de presentie- en slagingsplicht.

Berekenen geldigheidsdatum:
Het berekenen van de datum akkoord is afhankelijk hoe je de opleiding archiveert:
  1. Verzet je de status van de opleiding eerst op 'uitgevoerd' en daarna op 'afgerond' dan wordt de datum akkoord berekend aan de hand van einde opleiding.
  2. Verzet je de status van de opleiding direct op 'afgerond' dan wordt de datum akkoord berekend aan de actuele datum, de datum dus waarop je de status verzet.

De datum wordt in de opleidingsvraag pas gestempeld (zichtbaar):
  1. Als voldaan wordt aan presentie- en slagingsplicht.
  2. Als de opleiding cq. de opleidingsvraag wordt afgerond.

Voorbeeld:
  1. Datum einde opleiding: 23 december 2023.
  2. Actuele datum: 9 januari 2024.

  1. Opleidingsstatus 'uitgevoerd' en daarna op 'afgerond': datum 23 december 2023.
  2. Opleidingsstatus direct op 'afgerond': geldigheidsdatum 9 januari 2024.
Heb je de opleidingsvraag geopend dan zie je de datum als volgt terug.