Met MailChimp verstuur je snel en makkelijk online nieuwsbrieven naar verschillende doelgroepen. De personen zijn of worden geregistreerd in Coachview en moeten dus automatisch toegevoegd worden aan MailChimp. Wil een persoon geen nieuwsbrief meer ontvangen of wijzig je gegevens van een persoon? Dan kun je dat regelen vanuit Coachview, de veranderingen worden automatisch doorgevoerd in MailChimp.


Korte introductie video (1:56):

Wat gebeurt er?
 1. Je hebt een mailinglijst gemaakt in MailChimp.
 2. De koppeling met deze mailinglijst wordt tot stand gebracht via het Service center in Coachview.
 3. In Coachview wordt automatisch een doelgroep aangemaakt, deze configureer je met behulp van regels en kenmerken.
 4. Worden, naar aanleiding van deze configuratie, personen toegevoegd aan de doelgroep? Dan worden deze automatisch aangemaakt in MailChimp.
 5. Verwijder je een persoon uit een doelgroep? Dan wordt deze automatisch verwijderd uit MailChimp.
 6. Wijzig je gegevens van een persoon in het persoonsdossier van Coachview? Dan worden deze gegevens automatisch gewijzigd in MailChimp.
 7. Wordt een persoon uitgeschreven in MailChimp? Dan wordt deze persoon in de doelgroep op inactief gezet. Let op, niet het persoonsdossier wordt op inactief gezet!

Belangrijk om te weten:
 1. Er in MailChimp minimaal 1 'lijst' aanwezig moet zijn.
 2. Dat je de koppeling inricht via het service center in Coachview.
 3. Dat je daar per MailChimp 'lijst' een instantie / versie maakt.
 4. Elke instantie / versie geauthentiseerd (ingeschakeld) moet worden in MailChimp.
 5. Dat je per instantie / versie bepaalt welke 'lijst' uit MailChimp gekoppeld moet worden aan een 'doelgroep' in Coachview. 
 6. Dat Coachview automatisch de doelgroep voor je aanmaakt.
 7. Dat personen die zijn toegevoegd in jouw MailChimp 'list' niet automatisch in de doelgroep worden geplaatst.
 8. De naam van de MailChimp 'lijst' niet automatisch de naam van de doelgroep wordt.
 9. De optin/out optie niet van toepassing is.

Wat is er nodig?
 1. Een gebruikersaccount in MailChimp. 
 2. Versie 3.0 van MailChimp.
 3. Een of meerdere mailinglijsten in MailChimp.
 4. De rol 'Doelgroep' in jouw gebruikersaccount.

Hoe?
Je brengt de koppeling tot stand via de service center in Coachview. Deze open je via functiegroep 'Service center' en functie 'Koppelingen'. Activeer je de koppeling, dan wordt er automatisch een doelgroep gecreëerd. Jij configureert de doelgroep, zodat Coachview aan de hand van deze configuratie personen kan toevoegen of verwijderen. Automatisch worden er drie actie templates toegevoegd aan de doelgroep. Deze actie templates zorgen ervoor dat het aanmaken, verwijderen of wijzigen van personen in MailChimp uitgevoerd wordt met behulp van automatisch acties. Het is natuurlijk altijd mogelijk om personen handmatig aan de doelgroep toe te voegen of om ze te verwijderen (= inactief zetten).

Verstandig om de koppeling eerst in te richten en te testen in de trainingsomgeving van Coachview en om gebruik te maken van een test MailChimp omgeving of lijst. Maak in Coachview een of meerdere testgebruikers aan. Vul in het persoonsdossier van de testgebruiker achternaam, tussenvoegsels, voornaam, voorletters, geslacht en e-mailadres in.