Registreer de presentie. Dit kan per onderdeel voor alle deelnemers of per deelnemer voor alle onderdelen. Heb je per soortonderdeel bij de opleidingssoort de presentieregistratie verplicht? Dan moet dit gebeuren voordat je de opleiding afrond. In dit artikel lees je hoe jij de presentie in Coachview registreert. Dit kan natuurlijk ook door de docent via de Docent App.


het registreren van de presentie is alleen mogelijk als de opleiding de status 'definitief' heeft gekregen. De status 'Definitief' kun je zien als een 'Go'


Registratie opleiding per onderdeel:
Open de opleiding. In tab 'Algemeen' controleer je of de opleiding de juiste status (definitief) heeft gekregen.

Ga naar de tab 'Onderdelen'.
In de kolom 'Presentie' zie je per onderdeel een icoon die de status van de registratie weergeeft:
 1. Presentie moet geregistreerd worden.
 2. Presentie mag geregistreerd worden.
Klik op het waarschuwingsicoon (of vraagteken) om de presentie per deelnemer, in geschreven in het onderdeel, te registreren.
 1. De lijst met deelnemers.
 2. Vink per deelnemer aan of deze aanwezig (present) is geweest of niet (niet present).
 3. Vul een opmerking in.
 4. De naam van het onderdeel (de les).
 5. Klik op 'Opslaan' om de registratie te bewaren.
 6. Ga naar het volgende -> of vorige <- onderdeel om de presentie te registreren.
Dat voor alle deelnemers de presentie voor het onderdeel is ingevuld zie je aan het dubbele vinkje. Klik hierop als je wijzigingen wilt aanbrengen.


Registreren van een opmerking:
Klik op de tekst 'Vul opmerking in'.
Vul opmerking in.


Registratie opleiding per deelnemer:
Ga naar de tab 'Deelnemers'.
Verplichte registratie:
In kolom 'Presentatie' zie je aan het waarschuwingsicoon dat er voor een of meerdere onderdelen de presentie geregistreerd moet worden. Heb je kolom 'Presentie %' toegevoegd? Dan zie je de aanwezigheid inprocenten.

Klik op het waarschuwingsicoon om de presentie in te vullen.
Geen veplichting:
Zie je 'Vraagtekens'? Dan is er op geen enkel onderdeel een verplichting ingesteld. Het staat je nu vrij om het wel of niet te doen. Opkomst is altijd 100% ook al is de deelnemer nooit aanwezig geweest.

Klik op het vraagteken om de presentie in te vullen.
 1. Naam van de deelnemer en onderdeel.
 2. Vink per onderdeel aan of de deelnemer aanwezig (present) is geweest of niet (niet present).
 3. Vul een opmerking in.
 4. Lijst met onderdelen.
 5. Is er presentieplicht?
 6. Klik op 'Opslaan' om de registratie te bewaren.
 7. Ga naar de volgende -> of vorige <- deelnemer om de presentie te registreren.
 1. Groen met vinkjes betekent dat de deelnemer op alle verplichte onderdelen aanwezig is geweest.
 2. Rood met uitroepteken betekend dat de deelnemer op een van de verplichte onderdelen niet aanwezig is geweest.


Klik op het icoon om wijzigingen aan te brengen.


Presentie registreren voor meerdere onderdelen die zijn gestempeld bij meerdere opleidingen:
Het is mogelijk om via menu 'Opleidingsdata' en menu-item 'Opleidingsonderdeel' voor meerdere opleidingen (onderdelen) de presentie te registreren.
Zoek eerst de onderdelen waarvoor je de presentie wilt registreren. Bijvoorbeeld met deze zoekcriteria:
Klik op het waarschuwingsteken in de eerste regel van de lijst en vul de presentie in.
Zijn er nog geen deelnemers ingeschreven dan zie je een rood waarschuwingsicoontje. Spreekt voor zicht dat je de presentie niet kunt registreren als de opleiding de status 'definitief' niet heeft gekregen.


>Wil je de presentiepercentage per deelnemer weten? Voeg dan in de tab 'Deelnemers' kolom 'Presentie %' toe.


Wist je dat je via opties kunt aangeven hoe deze percentage berekend wordt? Je kunt daar aangeven of bij de berekening van het percentage de onderdelen wel of niet meetellen zonder presentieplicht. De optie kun je wijzigen via menu 'Integraties' en menu-item 'Opties'. Je vindt de optie in panel 'Opleidingsvraag'.