In PE Online moet je zelf de cursussen aanmaken en de PE punten toekennen. De ingevulde waardes / mapping moeten overeenkomen met de waardes in Coachview.


Er zijn vier varianten waarmee een deelnemer doorgestuurd kan worden:

VariantOpleidingsVraagOpleidingsVraagoOnderdeel
Cursus met fysieke bijeenkomsten (klassikaal), accreditatie per bijeenkomst.NeeJa
E-learning.JaJa
Expertisegroepen.JaNee
Cursus met fysieke bijeenkomsten (klassikaal), accreditatie voor totaal.JaNee

 

De keuze van een variant bepaalt welke velden ingevuld moeten zijn in PE Online en Coachview.

Mapping:
PE Online
BeschrijvingCoachview
Var. 1Var. 2Var. 3Var. 4
externalCourseID
Als in uw systeem niet de PECourseID vanuit PE-online bekend is kunt u i.p.v. het veld PECourseID het veld externalCourseID meegeven. U kunt dan uw eigen cursuscode meegeven,deze code dient dan wel bij de cursus in PE als interne code zijn ingevuld.Opleidingssoort -> code
XXXX
externalmoduleID
Wanneer de cursus in PE-online uit meerdere modules bestaat dient u of een PEModuleID of een externalmoduleID (zie hierboven) mee te geven. ExternalmoduleID is de externe sleutel van de module die de aanbieder zelf in PE heeft ingegeven.Opleidingssoortonderdeel -> code

Als een E-learning in PE-online uit meerdere modules bestaat is een van beide velden verplicht

X

externalEditionID
Als in uw systeem niet de PEEditionID vanuit PE bekend is kunt u i.p.v. het veld PEEditionID het veld externalEditionID meegeven. U kunt dan uw eigen cursuscode meegeven, Deze code dient dan wel bij de uitvoering in PE-online als interne code zijn ingevuldOpleiding -> code
X

X
externalMeetingID
Als in uw systeem niet de PEMeetingID vanuit PE bekend is kunt u i.p.v. het veld PEMeetingID het veld externalMeetingID meegeven. U kunt dan uw eigen cursuscode meegeven, Deze code dient dan wel bij de uitvoering in PE-online als interne code zijn ingevuldOpleidingsonderdeel -> code
X


externalPersonID
Het unieke nummer (b.v. BIG nummer) waarmee de professional bekend is in PE-onlineVrijveld persoon (code)
XXXX
endDate
De datum waarop de e-learning of is voltooid of de expertise groep een bijeenkomst heeft gehad. Dit is de datum die de arts in zijn dossier terug zal zien komenOpleidingsvraag-(onderdeel) -> Datumakkoord (alleen bij variant 2 e-learning verplicht).

XX


 Wil je meer weten: