Zoals je in de introductie hebt kunnen lezen, kun je bedrijven en personen automatisch bijwerken via een connector van AFAS Hrm. Foute gegevens in Coachview zijn verleden tijd, want je bent volledig in sync. Hoe je de koppeling, via het service center in Coachview, moet inrichten en (de)activeren lees je hier.

Inrichten service center:
Open het service center via menu 'Service center' en menu-item 'integraties'.
Klik in het Panel 'Overig' in het kader 'Afas' op de knop 'Configureren'.
Vul de volgende gegevens in:
Activatiecode:Activatiecode uit AFAS Hrm benodigd voor het aanvragen van het token. Met ApiKey en Omgevingssleutel kan deze automatisch aangevraagd worden d.m.v. ‘Verbinding testen’ De activatiecode wordt per mail verstuurd door AFAS Hrm aan uw AFAS Hrm beheerder. Raadpleeg hiervoor uw interne AFAS Hrm beheerder.
ApiKey:Apikey uit Afas benodigd voor het automatisch aanvragen van het token.
Omgevingssleutel:Omgevingssleutel uit Afas benodigd voor het automatisch aanvragen van het token.
Token:Een door Afas gegenereerde token die de autorisatie en verbinding regelt. Deze kan automatisch worden opgevraagd d.m.v. 'Verbinding testen' (Apikey, Apisleutel, UserId en Activatiekey benodigd) of door handmatig ingeven als deze al bekend is. Formaat: 1%Token%
URL Profit services:URL profitservices twee-factorauthenticatie voor inloggen. https://[deelnemernummer].soap.afas.online/profitservices
UserID:UserId uit Afas benodigd voor het automatisch aanvragen van het token.

De gegevens worden door Coachview via de getconnector in Afas opgehaald en in een XML bestand opgeslagen. Een job ingesteld in Coachview zorgt ervoor dat de gegevens uit deze XML verwerkt worden in Coachview.

Let op: deze job kun je niet zelf aanmaken maar wordt op verzoek door onze supportafdeling voor je ingericht (support@coachview.net).

De volgende opties zijn daarvoor van belang:
Actief:Activeer de bedrijven en personen import.
Archiveer xml-bestandenArchiveer alle bedrijven en personen als xml-bestanden. Belangrijk bij het testen van de connectie voor debug doeleinden.

Inschakelen:
Klik op 'Opslaan' om de ingevulde gegevens te bewaren.
Klik op de  knop 'Inschakelen' en de knop 'Bevestigen'.
Check de koppeling door op 'verbinding testen' te drukken. Hiermee wordt de activatiecode via e-mail verstuurd.
De koppeling kan altijd:
  1. gepauzeerd worden door op de knop 'Pauzeren' te klikken.
  2. worden uitgeschakeld  door op de knop 'Uitschakelen' te klikken.
  3. worden verwijderd door op de knop 'Verwijderen' te klikken.