Opleidingsvragen bij lang lopende opleidingen zoals e-learnings blijven lang openstaan, worden niet afgerond waarbij een akkoord (present en/of geslaagd) niet bepaald kan worden. 

Inhoudsopgave:


Actietemplate:
De actietemplate zorgt ervoor dat na een bepaalde tijd de opleidingsvraag wordt afgerond en akkoord (Ja of nee) bepaald kan worden
Naam:Afronden opleidingsvraag [OpleidingsSoort:Naam] | [Persoon:NaamVolledig]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleidingsvraag
Proces:Opleidingsvraag afronden
Gebeurtenis:Opleidingsvraag is aangemaakt.
Timing:4 weken na einde opleiding (de deelnemer heeft 4 weken de tijd om de e-learing af te ronden)
Let op: einde opleiding betekent het laatste onderdeel waarop de persoon is ingeschreven en niet einde van de totale opleiding.
Voorwaarden:
  1. Persoon is ingevuld = ja (geen onbekende persoon).
  2. Presentieplicht gehaald = onbekend (optioneel)
  3. Slagingsplicht gehaald = onbekend (optioneel)

Activeren:
De actietemplate voeg je toe aan de opleidingssoort waarvoor je wilt dat de actie worden uitgevoerd.

Actie is uitgevoerd:
Wanneer de actie succesvol is uitgevoerd (en afgerond) wordt de opleidingsvraag afgerond. Open je de opleidingsvraag dan zie je dit als volgt.
Is het niet gelukt om de actie uit te voeren dan wordt deze afgekeurd met een melding.