Voeg automatisch een deelnemer toe aan een algemene evaluatie die:
1. Een e-learning succesvol heeft afgesloten maar waarbij de opleiding een zeer lange periode openstaat.
2. Die gebruik maakt van persoonlijk aanbod en op willekeurige onderdelen van een langlopende opleiding is ingeschreven en de laatste lesdag heeft afgerond.
3. Na 3 maanden einde opleiding.
4. Deelnemers van een bepaalde branche.

Inhoudsopgave:


Actietemplate:

Er zijn drie actietemplates nodig:

  1. Een actietemplate die een actie stempelt die er voor zorgt dat in het persoonsdossier een categorie geplaatst wordt.
  2. Een actietemplate die een actie stempelt als deze categorie is geplaatst en die de persoon als ontvanger toevoegt aan de openstaande algemene evaluatie.
  3. Een actietemplate die de persoonscategorie weer verwijderd. Je wilt namelijk voorkomen dat als de persoon in de toekomst weer wordt ingeschreven actie 2 niet direct wordt gestempeld en uitgevoerd.

Zorg ervoor dat je een persoonscategorie hebt gemaakt en dat je een algemene evaluatie hebt aangemaakt en hebt geopend.

1. Actietemplate plaatst de persoonscategorie:
Naam:Categorie evaluatie toevoegen [Persoon:NaamVolledig]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleidingsvraag
Proces:Persoonscategorie toevoegen of verwijderen
Gebeurtenis:Opleidingsvraag is aangemaakt.
Persoonscategorie:<persoonscategorie>
Toevoegen/verwijderen:Toevoegen.
Timing:1 dag of werkdag na einde opleiding
Let op: einde opleiding betekent het laatste onderdeel waarop de persoon is ingeschreven en niet einde van de totale opleiding.
Tijd:09:00 (anders wordt de actie in de nacht geplaatst en actie 2 gestempeld).
Voorwaarden:
  1. Persoon is ingevuld = ja (geen onbekende persoon).
  2. Presentieplicht gehaald = ja (optioneel)
  3. Slagingsplicht gehaald = ja (optioneel)

2. Actietemplate voegt de ontvanger toe aan een algemene evaluatie:
Naam:Deelnemer toevoegen aan algemene evaluatie [Persoon:NaamVolledig]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Persoon
Proces:Persoon toevoegen aan evaluatie
Gebeurtenis:Categorie is toegevoegd aan persoon
Evaluatie:Selecteer een algemene evaluatie die je hebt aangemaakt met status 'Open'.
Timing:30 minuten na optreden gebeurtenis. 
Actie aanmaken:Alleen wanneer aan de voorwaarden is voldaan.
Voorwaarden:
  1. Categorieën: met persoonscategorie = <categorie>.
  2. Persoon is actief = Ja.

3. Actietemplate verwijdert de persoonscategorie:
Naam:Categorie evaluatie verwijderen [Persoon:NaamVolledig]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleidingsvraag
Proces:Persoonscategorie toevoegen of verwijderen
Gebeurtenis:Opleidingsvraag is aangemaakt.
Persoonscategorie:<persoonscategorie>
Toevoegen/verwijderen:Verwijderen.
Timing:3 dagen of werkdag na einde opleiding (later dan timing actietemplate 1).
Let op: einde opleiding betekent het laatste onderdeel waarop de persoon is ingeschreven en niet einde van de totale opleiding.
Voorwaarden:Persoon is ingevuld = ja (geen onbekende persoon).

Activeren:
  1. Actietemplate 1 en 3 voeg je toe aan de opleidingssoort waarvoor je wilt dat de acties worden uitgevoerd.
  2. Actietemplate 2 activeer je met behulp van menu 'Beheer' en menu-item 'Parameters'. Ga naar de tab 'Actie templates'. Klik op de knop 'Toevoegen', selecteer de actie template in het pop-up scherm en klik daar op de knop 'Toevoegen'.