Afhankelijk van bepaalde persoonscategorie moet een actie wel of niet uitgevoerd worden. De persoonscategorie kan automatisch verwijderd worden na bijvoorbeeld het opnieuw inschrijven op een onderdeel.

Wat gebeurd er?
Een automatische actie moet ervoor zorgen dat Coachview op een bepaald moment de categorie bij een persoon verwijderd. Bijvoorbeeld bij het opnieuw inschrijven voor een specifiek opleidingsonderdeel, zodat andere acties vervolgens getriggerd kunnen worden of juist niet meer getriggerd worden omdat men zich al opnieuw heeft ingeschreven.

Denk hierbij aan:
  1. Afronden actie die een herinneringsmail stuurt dat certificaat is verlopen.
  2. Deelnemer verwijderen uit een doelgroep zodat er niet meer ingeschreven kan worden via het opleidingsportaal voor een bepaalde opleiding.

Om een persoonscategorie te verwijderen, kunnen voorwaarden gehanteerd worden of juist het inschrijven kan hiervoor de trigger zijn.
Wat is er nodig?
Een actie template die een automatische actie op opleidingsonderdeeluitvoering aanmaakt waarbij je het proces insteld om een persoonscategorie te verwijderen op een bepaald moment of bij bepaalde voorwaarden.

Je wilt een persoonscategorie verwijderen
Naam:Categorie verwijderen bij deelnemer na inschrijving op onderdeel
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleidingsonderdeeluitvoering
Proces:Persoonscategorie toevoegen of verwijderen
Gebeurtenis:Opleidingsvraagonderdeel wordt ingeschreven op een opleidingsonderdeel
PersoonscategorieBijvoorbeeld " bhv"
Toevoegen/verwijderenverwijderen
Timing:Bijvoorbeeld, 1 werk (zaterdag-zondag niet meegeteld) of dag na optreden gebeurtenis
Voorwaarde:


Activeren:
De actie template koppel je aan een opleidingssoortonderdeel.