Deelnemers slagen niet allen op hetzelfde moment, je kunt de opleiding dus niet afronden. Maar je wilt de deelnemers een certificaat sturen zodra ze geslaagd zijn of een bewijs van deelname toesturen als ze aanwezig zijn geweest.

Wat gebeurt er?
Zodra je de presentie en/of slaging geregistreerd hebt voor de gehele opleiding, kan er een mail gestuurd worden naar de deelnemers (bijvoorbeeld een certificaat of bewijs van deelname). Omdat niet iedere deelnemer tegelijk slaagt, heeft deze actie betrekking op de individuele deelnemer.

Rekening houden met ingestelde verplichting:
Via een optie bepaal je of er bij de berekening van het presentie% en/of slagings% rekening gehouden moet worden met de ingestelde verplichting. Deze optie 'Presentie% gaat alleen over onderdelen met presentieplicht' stel je in via menu 'Service center' en menu-item 'Opties'. Vink je deze optie aan dan worden alleen de onderdelen waarop een verplichting is ingesteld meegeteld.

Voorbeeld berekening:
De opleiding bestaat uit 4 onderdelen, waarvan er voor 3 presentieplicht is ingesteld. De deelnemer is 1 keer, op een verplichting, aanwezig geweest.
  1. Optie uit:  presentie=25 %
  2. Optie aan: presentie=33 %

De deelnemer is 2 keer, op een verplichting, aanwezig geweest.

  1. Optie uit: presentie=50%
  2. Optie aan: presentie=67 %


Let op: 
  1. heb je geen presentie- en/of slagingsplicht op de onderdelen ingesteld? Dan geldt voor de deelnemer dat de presentieplicht en/of slagingsplicht altijd gehaald is, ongeacht of de deelnemer wel of niet aanwezig / geslaagd is.
  2. heb je wel presentieplicht op de onderdelen ingesteld? Dan wordt er bij het bepalen of de presentieplicht is gehaald, gekeken naar 'presentie % voor akkoord' dat is ingesteld in de opleidingssoort. Voorbeeld: je hebt 4 onderdelen en de presentie % voor akkoord is ingesteld op 75. Als de deelnemer minimaal 3 keer present is geweest dan is de presentieplicht gehaald.


Rekening houden met onderdelen die op de wachtlijst staan:

Onderdelen van een opleidingsvraag die op de wachtlijst staan worden niet meegeteld als zijnde Present en Geslaagd.


Voorbeeld berekening:

De opleidingsvraag van de deelnemer bestaat uit 5 vraagonderdelen, waarvan er 4 zijn ingepland bij een opleiding en 1 de status wachtlijst heeft. De 4 onderdelen die ingepland zijn bij opleiding hebben  allemaal presentie=ja. Presentie% is nu 100%.  Zodra het 5e onderdeel, op de wachtlijst, ingepland wordt  bij een andere opleiding zonder presentie te registeren, wordt de presentie% direct aangepast naar 80%. Wordt in deze opleiding de presentie als ja ingevuld? Dan wordt de presentie% direct weer aangepast naar 100%.


Wat is er nodig?
Een actie template die een automatische actie aanmaakt zodra er bij een deelnemer alle verplichte presentie en/of slaging geregistreerd is.


Voorbeeld 1: Deelnemer certificaat sturen bij behalen van de opleiding
Naam: Deelnemer certificaat sturen bij behalen van de opleiding [Opleiding:Naam]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleidingsdeelnemer
Proces:Versturen e-mail
Gebeurtenis:Deelnemer is toegevoegd aan een opleiding
E-mailtemplate:Certificaat [Opleiding:Naam] - [Persoon:NaamVolledig]
Timing:

X aantal werkdagen (zaterdag-zondag niet meegeteld) of dagen, weken, maanden na einde opleiding. Let op: heb je voor X (aantal) 0 ingevuld? Dan wordt de actie direct na het einde van de opleiding uitgevoerd, mits er aan de voorwaarde is voldaan. Daarbij kun je een tijd instellen.

Voorwaarden:

Opleidingsstatus definitief


Presentieplicht en slagingsplicht gehaald


Voorbeeld 2: Deelnemer bewijs van deelname sturen.
Naam: Deelnemer deelname bewijs toesturen [Opleiding:Naam] - [Persoon:NaamVolledig]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleidingsdeelnemer
Proces:Versturen e-mail
Gebeurtenis:Deelnemer is toegevoegd aan een opleiding
E-mail templateBewijs van deelname [Opleiding:Naam] - [Persoon:NaamVolledig]
Timing:

 X aantal werkdagen (zaterdag-zondag niet meegeteld) of dagen, weken, maanden na einde opleiding.

Voorwaarden:

Opleidingsstatus definitief


Presentieplicht gehaald (slagingsplicht niet behaald)

Er is in dit geval alleen een presentieplicht en geen slagingsplicht.