Automatisch laten weergeven (of juist niet meer weergeven) van een opleiding op website of opleidingsportaal.

Wat gebeurd er?
Het aan- of uitzetten van de weergave van een opleiding op de website of opleidingsportaal (publiceren):
  1. Aan de hand van een bepaalde timing.
  2. Bij het bereiken van het maximaal aantal deelnemers.
  3. De docenten en locaties die zijn ingepland akkoord hebben gegeven.

Wat is er nodig?

Een actie template die een automatische actie aanmaakt en uitvoert zodat een opleiding wel of niet meer op het portaal wordt weergegeven.


1: Opleiding weergeven op het opleidingsportaal gebaseerd op tijd.
Naam: Opleiding  weergeven op het portaal [Opleiding:Naam]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleiding
Proces:Opleiding publicatie starten/stoppen
Gebeurtenis:Opleiding is aangemaakt
Publicatie website:Start
Timing:
  1. X aantal werkdagen (zaterdag-zondag niet meegeteld) of dagen, weken, maanden na optreden gebeurtenis, wanneer de opleiding wordt aangemaakt. Let op: heb je voor X (aantal) 0 ingevuld? Dan wordt de opleiding direct na het aanmaken weergegeven op het opleidingsportaal. Echter, de opleiding is dan nog niet gepland.
  2. X aantal dagen, weken, maanden voor of na start opleiding. Daarbij kun je een tijd instellen.
  3. X aantal dagen, weken, maanden voor of na einde opleiding. Daarbij kun je een tijd instellen.
Voorwaarden:

Geen


2: Opleiding niet meer weergeven op het opleidingsportaal omdat het max. aantal deelnemers is bereikt.
Naam: Opleiding niet meer weergeven op het portaal [Opleiding:Naam]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleiding
Proces:Opleiding publicatie starten/stoppen
Gebeurtenis:Opleiding is aangemaakt
Publicatie website:Stop
Timing:

X aantal werkdagen (zaterdag-zondag niet meegeteld) of dagen, weken, maanden na optreden gebeurtenis, wanneer de opleiding is aangemaakt.

Voorwaarden:Maximum aantal deelnemers bereikt.


3: Opleiding weergeven op het opleidingsportaal omdat de docenten en locaties akkoord zijn met de planning.

De planningsstatus van docenten / locaties moet bewaakt worden.
Naam: Opleiding weergeven op het portaal [Opleiding:Naam]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleiding
Proces:Opleiding publicatie starten/stoppen
Gebeurtenis:Opleiding is aangemaakt
Publicatie website:Start
Timing:

X aantal werkdagen (zaterdag-zondag niet meegeteld) of dagen, weken, maanden na optreden gebeurtenis, wanneer de opleiding is aangemaakt.

Voorwaarden:


Activeren:
Per opleiding bepaal je of deze automatisch wel of niet weergegeven mag worden op het opleidingsportaal door de actie template te koppelen aan de opleidingssoort.