Het maximum aantal inschrijvingen voor een opleiding is bereikt. Je wilt dat er automatisch een e-mail gestuurd wordt naar de opleidingscoördinator, wellicht kan er een nieuwe opleiding gepland worden.

Wat gebeurt er?
Als je de opleiding stempelt (aanmaakt) wordt er een actie gestempeld. Omdat nog niet aan de voorwaarde is voldaan is de actie niet zichtbaar (onder water). Als het aantal inschrijvingen bij een opleiding het maximum aantal bereikt, wordt er de actie zichtbaar en op de actiedatum / tijd uitgevoerd. Er wordt een e-mail naar de opleidingscoördinator gestuurd. De opleidingscoördinator wordt als contactpersoon 2 bij de opleiding vastgelegd.

Wat is er nodig?
Een actie template die een automatische actie aanmaakt als het maximum aantal inschrijvingen bereikt is.

Actie template minimum niet bereikt:
Naam:Opleiding heeft het maximum aantal inschrijvingen bereikt [Opleiding:Naam]
Uitvoering:Automatisch
Datagroep:Opleiding
Proces:Versturen E-mail
Gebeurtenis:Opleiding is aangemaakt
E-mailtemplate:Documenttemplate met  dezelfde datagroep. Bij 'aan' selecteer je contactpersoon 2.
Timing:Selecteer je 'optreden gebeurtenis'? Dan betekent dit dat de actie pas zichtbaar is en direct uitgevoerd wordt als het maximaal aantal deelnemers is bereikt. Schrijf je dus een deelnemer in waarmee het maximum wordt bereikt? Dan zie je de actie en zal deze binnen een aantal minuten worden uitgevoerd. Kies je voor 'X weken voor start opleiding'? Dan wordt de actie zichtbaar bij het bereiken van het maximum aantal deelnemers, maar pas uitgevoerd x weken voor start opleiding.
Voorwaarde:

Activeren:
De actie template koppel je aan de opleidingssoort waarvoor je wilt dat het maximum aantal inschrijvingen gecheckt wordt.

Let op: Heb je via menu 'Service center' en menu-item 'Opties' de optie 'Trek het aantal personen in nog te verwerken webaanvragen af van aantal vrije plaatsen bij de opleiding of opleidingsonderdeel.' ingesteld? De webaanvragen worden in de berekening van het aantal deelnemers niet meegenomen voor deze actie!