Elk dossier heeft een tab 'Documenten' waarin de documenten staan die je via Coachview hebt aangemaakt, zijn geüploade of zijn gekoppeld aan een Cloud omgeving. Een overzicht van alle documenten vind je via menu-groep 'Communicatie' en menu-item 'Document' of in de betreffende documententab behorende bij een geopend dossier.

Informatie in beeld:
Het is mogelijk om document(templates) in te delen in categorieën. Voorzie je een documenttemplate van een categorie? Dan wordt het gestempelde document ook voorzien van deze categorie, waardoor je alles nog beter organiseert en categoriseert. Zo kun je in één oogsopslag alle documenten zien die te maken hebben met bijvoorbeeld verkoop of alle documenten die samen het examendossier vormen.
Zoeken met behulp van één categorie:
Selecteer een categorie met behulp van het vergrootglas.
Zoeken met behulp van meerdere categorieën:
Klik op 'Toon categorieën...'

Je hebt dan de volgende mogelijkheden


De getoonde documenten in de lijst zijn die van de afgelopen drie maanden. Door te zoeken op o.a. periode kunnen de resterende documenten gevonden worden.


Verwijderen:
Klik op de knop 'Bewerken' om een selectie van documenten te verwijderen.

  1. Selecteer een of meerdere documenten.
  2. Klik op 'Verwijderen' en 'OK'.


In bulk wijzigen:
Klik op de knop 'Bewerken' om gegevens van een selectie van documenten te wijzigen.
  1. Je kunt een of meerdere categorieën toevoegen.
  2. Categorieën verwijderen .
  3. Zichtbaar maken in de CursistApp (let op dat is alleen mogelijk voor documenten met datagroep 'Opleidingsdeelnemer' en 'Opleidingsvraag'.
  4. De documenten op inactief of actief zetten.