Overzichtslijst met internetagenda's . 

Overzichtslijst:
Klik in menu-groep ‘Plannen’ op menu-item 'Internetagenda' om de lijst met gekoppelde internetagenda's te tonen.
Stel de volgende kolommen in voor een zo goed mogelijk overzicht:
  1. Naam.
  2. Type (daarin zie je of het een algemene (totaal), docent of deelnemer agenda is).
  3. Laatst opgehaald (daarin zie je of de koppeling nog is geactiveerd en nog werkt).
  4. Docent (naam van de docent).
  5. Persoon (naam van de deelnemer).
Zoeken naar specifieke agenda's kan met behulp van verschillende zoekcriteria. Klik op 'meer...' om deze te tonen en te gebruiken.

Verwijderen:
Klik op de naam van de internetagenda en je komt terecht in het detailscherm.
Klik op de knop ‘Bewerken’ en je kunt nu:
  1. De naam en omschrijving wijzigen.
  2. Het type wijzigen, let op daarmee wijzig je ook de selectie te tonen opleidingen. Heb je deze agenda gekoppeld aan jouw agenda dan kun je altijd het type wijzigen. Stel dat je het type wijzigt van ‘Algemeen’ naar ‘Docent’ en jouw agenda haalt de opleidingsafspraken weer op dan worden vanaf dat moment alleen de opleidingsafspraken van de gekozen docent getoond. Wijzig je het type van ‘Docent’ of ‘Persoon’ in ‘Algemeen’dan wordt de geselecteerde docent of persoon verwijderd
  3. De agenda verwijderen: klik op de knop ‘Verwijder’ en de agenda wordt verwijderd. De opleidingsafspraken worden voor de gekoppelde agenda’s niet meer gewijzigd maar blijven er nog wel instaan.
  4. URL opnieuw instellen: daarmee wordt de https link en webcals link opnieuw samengesteld. D eopleidingsafspraken worden voor de gekoppelde agenda’s niet meer gewijzigd totdat de agenda’s opnieuw gekoppeld worden.