Maak bij je opleiding een overzicht met deelnemers die wel of niet geslaagd zijn.

INHOUDSOPGAVE


Hoe en wat:
Wat gebeurt er?
Als de opleiding de status 'uitvoering' of 'afgerond' krijgt wordt voor de deelnemers bepaald of een akkoord gegeven mag worden. Dit akkoord wordt in de opleidingsvraag vastgelegd. Akkoord is ja als een deelnemer voldaan heeft aan zowel de presentie- en slagingsplicht.
  1. Presentieplicht: in de opleidingssoort, tab 'Algemeen', leg je vast het percentage voor akkoord. Stel dat je hier 75% hebt ingevuld en de opleiding bestaat uit 4 dagen (= 4 onderdelen). Voor elk onderdeel geldt presentieplicht. Dan heeft de deelnemer aan de presentieplicht voldaan als voor 3 of 4 onderdelen present is ja is ingevuld. Heb je 100% ingevuld dan moet de deelnemer op alle vier de onderdelen aanwezig zijn geweest.
  2. Slagingsplicht: is op die onderdelen, waar slagingsplicht is ingesteld, ja ingevuld? Dan is voldaan aan de slagingsplicht. Heb je bijvoorbeeld 3 onderdelen waarvoor alleen voor onderdeel 2 en 3 slagingsplicht is? Dan is de deelnemer geslaagd als voor onderdeel 2 en 3 ja is ingevuld.

Wat is er nodig?
Een document template met een lijst van de ingeschreven deelnemers.

Voorbeeld documenttemplate:
Het voorbeeld is gemaakt met behulp van documenteditor 3.0, datagroep 'Opleiding'. Het overzicht wordt met behulp van een tabel weergegeven.
Overzicht opleidingssoort met presentie- en slagingsplicht:
In tab 'Algemeen' van deze opleidingssoort is presentie % voor akkoord als volgt ingesteld:
Overzicht van de deelnemers met present en slaging:
De samenvoegcodes:

Het resultaat:
Via de opleiding, tab 'Documenten' en de knop 'Nieuw' genereer je het document: