In Coachview worden verschillende gegevens van een persoon bijgehouden. Denk onder andere aan studie-uren, studiebelasting, duur en kosten van de gevolgde opleiding(en), resultaten, presentie en slaging. Naast deze gegevens kun je van een persoon ook het besteedbaar bedrag of bijvoorbeeld het aantal te halen studiepunten bijhouden. Dit doe je met behulp van het inrichten van één of meerdere saldo's. Per saldo kunnen één of meerdere periodes worden ingegeven. Het per periode in te stellen budget bepaalt wat het maximaal te besteden bedrag is, of hoeveel studiepunten er maximaal behaald kunnen worden. De waarde van het te verrekenen bedrag of studiepunten leg je per opleidingssoort vast. Het volgen of gevolgd hebben van een opleiding bepaalt welk bedrag er definitief van het persoonlijk besteedbaar bedrag afgetrokken wordt, of hoeveel studiepunten er aan de persoon toegekend worden. Per persoon en periode wordt dit de restwaarde genoemd. Het is natuurlijk altijd mogelijk om handmatig een mutatie toe te voegen die direct ingrijpt in het persoonlijk besteedbaar bedrag of het aantal persoonlijk behaalde studiepunten.

Zo richt je het in:

Je begint met het aanmaken van een saldo waarbij je bepaalt wanneer de ingevulde waarde definitief verwerkt wordt.

Hoe je dat doet lees je hier.
Voeg een of meerdere periodes toe en bepaal het budget.
  1. Voeg per periode één of meerdere opleidingssoorten toe, en bepaal per opleidingssoort de toe te kennen waarde.
  2. Voeg per periode een of meerdere personen toe waarvoor het besteedbaar bedrag of de studiepunten bijgehouden moet worden.
Zo voeg je een saldo-periode toe!
Richt een document template in om per persoon een overzicht te laten zien van het besteedbaar bedrag of het aantal behaalde studiepunten per saldo / periode(s).
Zo richt je een documenttemplate in.

Zo voer je het uit:
Met behulp van een voorbeeld zie je hoe het werkt. Dit voorbeeld toont het verkrijgen van studiepunten in de periode 2016.
Het saldo in de praktijk, een voorbeeld!