De chat is even niet beschikbaar

Coachview helpcentrum

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Werkproces actie(templates)

Leg je werkproces vast in acties. Het maken en bewaken van acties is een belangrijk onderdeel binnen Coachview. Een actie herinnert je eraan dat er binnen een bepaalde tijdsspanne een handeling verricht moet worden. Een actietemplate vormt altijd de basis van een actie. Met behulp van een actietemplate kun je zelf een nieuwe actie maken en toevoegen, er voor zorgen dat Coachview automatisch een actie voor je klaarzet die je zelf in of buiten Coachview uitvoert, er voor zorgen dat Coachview automatisch een actie klaarzet en deze ook automatisch voor je uitvoert.
Het inrichten van het werkproces (8 artikelen)

Het gebruiken van het werkproces (5 artikelen)