De chat is even niet beschikbaar

Coachview helpcentrum

Waar kunnen we je vandaag mee helpen?

Nieuw in versie 67Favorieten tonen in het menu:

Je hebt in een of meerdere lijsten zoekopdrachten vastgelegd die getoond worden in het panel 'Favorieten' in jouw personal dashboard. Dat is handig want door op een favoriet te klikken, wordt de lijst geopend met de vooraf ingestelde zoekcriteria. Echter dit panel is alleen bereikbaar als je jouw personal dashboard daadwerkelijk hebt geopend. Maak de vastgelegde zoekopdrachten nu ook zichtbaar in het menu. Daarmee zijn deze snel toegankelijk. Je bepaalt zelf of een zoekopdracht wel of niet in het menu zichtbaar is. Navigeren door de lijst:

Heb je uit een lijst een dossier geopend, dan kun je met de pijltjestoetsen linksboven in het scherm makkelijk bladeren door de lijst. Tot nu toe zag je niet welk dossier uit de lijst je geopend hebt. Dit hebben we met behulp van een tip aangepast.

Met behulp van pijltje omhoog ga je naar het vorige, zesde, dossier. Klik je op de knop met pijltje omlaag? Dan ga je naar het volgende, achtste, dossier. Er zijn in totaal 22 dossiers gevonden.


Informatie zichtbaar in een kolom:

Wellicht is het je opgevallen dat in het Vernieuwde Coachview alles groter wordt weergegeven. Fijn, ware het niet dat informatie in onder andere smalle kolommen niet direct zichtbaar is. Een kolom breder maken of met je muis boven de informatie zweven zodat alle tekst in een ballon wordt weergegeven, biedt niet altijd de oplossing. We hebben aan elke kolom een knopje toegevoegd waarmee je de regel kunt verhogen zodat alle informatie zichtbaar wordt. Met hetzelfde knopje zet je dit weer uit.


Verder hebben we het lettertype wat kleiner gemaakt en is er minder ruimte tussen de regels.


Opgeloste weeffoutjes:

  • Een pop-up venster is weer verplaatsbaar over het scherm.
  • De lay-out is her en der aangepast voor wat betreft achtergrond en uitlijning van velden.
  • In de documenttemplate tab 'Editor' is het i'tje weer zichtbaar met informatie wie deze heeft aangemaakt of voor het laatst gewijzigd.


Managementinformatie:

In de vorige versie hebben we het mogelijk gemaakt om in de rapporten 'Opleiding', 'Leverancier' en 'Opleidingssoort operationeel' te zoeken exclusief geannuleerde opleidingen. Dit werd mogelijk gemaakt met behulp van een vinkvakje. Vonden we niet zo handig. Het vinkvakje is verdwenen en je kunt dit nu direct via opleidingsstatus keuze 'alle excl. geannuleerd' regelen.


DocentApp:

Geeft de docent een les samen met een of meerdere collega's dan worden deze op het rooster getoond. Op veler verzoek is nu ook de naam van de docent zelf zichtbaar. Ook de telefoonnummers worden nu getoond.Opgeloste weeffoutjes:

  • Opleidingen zoeken met 'al de locatierollen' veroorzaakt geen fout meer.
  • In de export van het weekoverzicht in de planningsmodule wordt in kolom 'opleidingsonderdeel' naast de opleidingscode ook weer de naam van de opleiding getoond.


Performance:

  • Het zoeken naar opleidingen is aanzienlijk versneld.


  • Client id is nu case sensitive. Is er een verschil dan wordt als response 'invalid client' teruggestuurd.
  • De standaardwaarde van de filter 'InclusiefDirecteRelaties' en 'InclusiefExtraVelden' is nu 'false', ook indien deze filter niet opgegeven wordt. De velden van de directe relaties / extra velden worden dan niet opgehaald.
  • Het gebruik van 'PlanningWeekdagen' is uniform gemaakt. Je kunt gebruik maken van een getal of tekst. Bijvoorveeld '0 - geen', '3  - ma_di' of '7 - ma_di_wo'. Er kan dus gefilterd worden op de tekst of op het getal.
  • 'GewijzigdDatumTijd' altijd gevuld met de laatste mutatiedatum, zodat je minder requests nodig hebt om data op te halen.
Inloggen om een reactie te posten