De chat is even niet beschikbaar

Coachview centre d'assistance

Que pouvons-nous faire pour vous aider aujourd'hui ?

Nieuw in versie 68Versie 68 staat sinds vorige week in de trainingsomgeving en het Carnaval is hier in het zuiden inmiddels losgebarsten. Tussen het feestgedruis door tijd voor deze releasenotes. Met een verscheidenheid aan nieuwe functionaliteiten en opgeloste weeffoutjes. Veel leesplezier, alaaf.


(ACHTERAF) BETALEN VIA LINK:

Volgens onderzoek is gebleken dat bijna 40% van alle particuliere klanten en 25% van de zakelijke klanten de factuur binnen één dag betaalt als de factuur een digitale link voor betaling bevat. Zonder digitale link wordt nog geen vijf procent binnen een dag betaald.

Heb je een betaalprovider in Coachview geïntegreerd? Dan is het mogelijk om via een samenvoegcode de betaallink en een QR code in bijvoorbeeld de begeleidende e-mail voor de factuur te plaatsen.

De betaallink is:
 • geldig voor één factuur, 
 • beperkt houdbaar (vervaldatum + betalingstermijn of bij een herinnering de betalingstermijn), 
 • de betaaltransacties zijn in Coachview zichtbaar in een extra tab bij de geopende factuur.


Meer weten? Klik dan voor meer info op onze kennisbank op deze link.
DOCENTAPP:
Registreert een docent een niet-beschikbaarheid? Dan vindt er een controle plaats op een eventuele dubbelboeking voor de huidige datum en de datums in de toekomst.

De docent geeft aan Carnaval te willen vieren in de week van 20 februari en plaatst voor deze week een niet beschikbaarheid. Echter, op een aantal dagen van deze week is de docent ingepland.

Bij het opslaan volgt een melding en kan registratie niet plaatsvinden zonder contact op te nemen met de backoffice.

Meer weten? Klik dan hier.
 
Vraag jij, nadat een docent is ingepland, of deze beschikbaar is en is het voor de docent niet duidelijk wat er is geregistreerd?

De planningsstatus wordt nu per les (onderdeel) getoond. Daarmee heeft de docent dus direct inzicht in de actuele planningsstatus.VERNIEUWDE COACHVIEW:

Het zoeken via het centrale zoekvenster in Coachview is aangepast:
 1. Opleidingen worden alleen getoond als de startdatum en niet een van de onderdelen voldoet aan de zoekopdracht, waarbij de lijst met gevonden opleidingen chronologisch wordt gesorteerd op startdatum. Daarbij is de snelheid van het zoeken sterk verbeterd. 
 2. In Coachview is de administratie gesplitst in twee gebruikersgroepen met een eigen set aan opleidingssoorten. Dit betekent dat de opleidingssoorten en o.a. de gestempelde opleidingen van de ene groep niet zichtbaar zijn voor de andere groep. Daarvoor is voor elke gebruiker een 'default filtering' met behulp van een of meerdere opleidingssoortcategorieën ingesteld. Bij het zoeken worden de opleidingssoorten en opleidingen alleen getoond als deze voldoen aan de bij de gebruiker ingestelde filtering.
 
Bij het vastleggen van jouw favoriete zoekopdracht kun je nu in één keer aangeven dat deze ook getoond moet worden in het menu.FIJNE VERBETERINGEN:

In de document-template kun je aangeven dat de mail die je hiermee verstuurt, aangemerkt moet worden als urgent.

Verstuur je handmatig de mail? Dan kun je de urgentie altijd weer wijzigen.

Een evaluatie die is geopend en waarin de vragen en ontvangers zijn toegevoegd, kun je nu met één klik verwijderen. Het is niet meer nodig om eerst een voor een de ontvangers uit de evaluatie te verwijderen. Heeft een van de ontvangers de evaluatie gedeeltelijk of helemaal ingevuld? Dan is verwijderen natuurlijk niet meer mogelijk.
 
Of een vraag over de docent in de evaluatie wordt toegevoegd, kun je bepalen met behulp van een docentrol. Vervult de docent deze rol bij het opleidingsonderdeel? Dan wordt de evaluatievraag toegevoegd. Daarvoor moet de rol dus toegekend zijn aan het onderdeel. Wil je het algemener houden omdat je geen rollen aan onderdelen hebt toegevoegd, dan kun je dit nu ook instellen bij de evaluatievraag-template.

Voor een vraag over de locatie kun je hetzelfde instellen.
 
Contactpersoon 1 & 2 zijn bij de opleidingssoort in bulk te wijzigen.
 
De lijst met saldomutaties is uitgebreid met de volgende kolommen:
 • Bedrijf: op deze kolom kun je sorteren en de naam is klikbaar waarmee je het dossier van het bedrijf opent.
 • Autorisatie status: deze kolom is sorteerbaar.
 • Autorisatie opmerking: deze kolom is sorteerbaar.
 • Categorieën van de opleiding.


Verder hebben we het mogelijk gemaakt om te zoeken op 'opleidingscategorie'.OPGELOSTE WEEFFOUTJES:
 • Documenteditor (3.0) selectie voor het plaatsen van een uitlijning- of opsommingsteken is weer klikbaar.
 • Het is al mogelijk om favoriete zoekopdrachten als menu-groep in het vernieuwde Coachview in te stellen. Echter, de menu-groep werd pas zichtbaar als je de webbrowser cache leegde (ctrl-f5). Dit is niet meer nodig.
 • Maak je gebruik in het vernieuwde Coachview van het krachtige centrale zoekveld? Dan verdween de menu-groep met favoriete zoekopdrachten. Zoeken maar... De menu-groep blijft nu staan.
 • Open je een factuur? Dan zijn nu de factuurvelden netjes uitgelijnd.
 • Periode 'Alle' is weer te selecteren in de zoekschermen met opleidingsonderdelen.
 • Heb je voor een of meerdere modules alleen maar leesrechten en heb je het vernieuwde Coachview geopend? Dan kun je geen nieuwe dossiers meer aanmaken. Het plusteken is verdwenen.
 • Pop-up met in te vullen resultaten wordt weer goed weergegeven in het vernieuwde Coachview.
 • Gegevens contactpersoon van de opleiding is weer zichtbaar in de DocentApp.
 • Bij het ontdubbelen van twee persoonsdossiers die allebei docent zijn, worden afgeronde acties van de verwijderde docent niet opnieuw aangemaakt en uitgevoerd.
 • Importeer jij debiteuren dan wordt bij bestaande debiteuren de betalingstermijn niet meer overschreven.
 • Het genereren van de evaluatie analyse werkt weer als je zoekt op een persoonscategorie.
Connexion pour poster un commentaire