De chat is even niet beschikbaar

Coachview Articles

Que pouvons-nous faire pour vous aider aujourd'hui ?

Gewijzigde gegevens in een print opslaan


 Als je een mailing maakt bij bijvoorbeeld 'deelnemers' in een opleiding op basis van een template dan kun je per deelnemer laten controleren of het privéadres aanwezig is. Wij voegen dan op het laatst als de documenten zijn gegenereerd maar nog niet afgedrukt dan per deelnemer nog een uniek cijfer toe en plaatsen dat n de voor hem/haar gemaakte mailing. Het is jammer dat alle mutaties wel worden afgedrukt maar niet worden opgeslagen bij de desbetreffende documenten bij de individuele deelnemers. Is het mogelijk om dat zo te maken dat dat wel wordt opgeslagen?


Connexion pour poster un commentaire