Codes en meldingen in aNewSpring na versturen van resultaten

Wanneer Coachview een verkeerde gegevens doorgestuurd krijg of gegevens die al eerder zijn verzonden zal Coachview dit niet kunnen verwerken en een melding terug sturen naar aNewSpring. De melding in combinatie met onderstaande gegevens zou inzichtelijk moeten maken waarom de gegevens niet door Coachview verwerkt kunnen worden. 

(Ook wanneer de inschrijving wel in goede orde is ontvangen zal Coachview een melding terug sturen)Code

Technische naam

Omschrijving

405

HttpStatusCode.MethodNotAllowed

Request methode niet ondersteund.

Bijvoorbeeld geen ‘POST’ gebruikt maar iets anders. Komt vrijwel niet voor.

403

HttpStatusCode.Forbidden

Webhook validatie niet gelukt, geen hash in HTTP-header of hashing komt niet overeen.

Waarschijnlijk komen de secret-keys o.i.d. niet overeen.

400

HttpStatusCode.BadRequest

Geen data in de HTTP-body ontvangen, het kan niet naar XML worden geconverteerd of XML voldoet niet aan XSD-schema.

Zie message voor de foutmelding.

404

HttpStatusCode.NotFound

Persoon en/of inschrijving kan niet worden gevonden in Coachview.

(Mogelijk kan de inschrijving niet gevonden of bewerkt worden omdat de opleidingsvraag al afgerond is, je kunt de presentie/slaging enkel registreren als de opleidingsvraag nog op 'ingepland' staat)

503

HttpStatusCode.ServerUnavailable

Coachview is op dit moment niet bereikbaar.

Probeer later opnieuw.

500

HttpStatusCode.InternalServerError

Fout opgetreden in de afhandeling.

Neem contact op met Coachview met de meegestuurde foutmelding.

200

HttpStatusCode.OK

Als het goed is gegaan wordt deze status-code teruggegeven.Voorwaarden voor het versturen van resultaten:

  • Eén bericht per aanroep
  • Eén persoon met één cursus/onderdeel
  • Per persoon per cursus/onderdeel kan maar één aanroep worden gedaan.


De resultaten terugkoppeling is gebaseerd op coursepartcompletion. 

Wanneer door Coachview 1 persoon wordt ingeschreven in een opleidingsonderdeel correspondeert dit onderdeel met de "gehele cursus" in aNewSpring. De onderdelen van de cursus in aNewSpring zijn dus niet terug te vinden in Coachview. 

Let dus op met het inrichten van aNewSpring: Mocht je bij meerdere onderdelen in deze cursus een coursepartcompletion ingesteld hebben, zal voor dezelfde persoon met dezelfde opleidingsvraagonderdeel vaker een resultaat terug gestuurd worden en daardoor een foutmelding geven.