Introductie.
Ervaren Expert

Waarom?
Btw is de belasting die je betaalt over jouw omzet. Je berekent de btw in de prijs voor jouw diensten. Per maand, kwartaal of jaar doe je aangifte, en betaal je de btw. Btw die je zelf betaald hebt over zakelijke kosten mag je aftrekken.

Maar hoe ga je om met BTW wijzigingen? In de volgende stappen laten we je zien hoe je dit doet.
Als voorbeeld nemen we het verhogen van het laag BTW (6%) tarief naar 9%.

Stap 1: toevoegen nieuwe BTW regel.

Menu ‘Financieel’ en menu-item ‘BTW'.
  1. Code, Is Coachview gekoppeld aan jouw boekhoudsysteem? Dan moet de code uit jouw boekhoudsysteem overeenkomen met deze code in Coachview.
  2. Naam, komt terug in verkoop- factuurregel en in offerte of op een factuur.
  3. Het percentage waar Coachview mee gaat rekenen voor 9% moet je 0,09 invullen.
  4. Grootboekrekening.

Stap 2: toevoegen nieuwe verkoopregeltemplate.
Menu ‘Template’ en menu-item ‘Verkoopregeltemplate’.
Hoe je dat doet lees je hier.


Stap 3: verkoopregeltemplate toevoegen aan de opleidingssoort.
Menu 'Opleidingssoort' -> open de opleidingssoort -> tab 'Verkoopregels'.
Hoe je dat doet lees je hier.Stap 4: zet de verkoopregel met 6%, die is toegevoegd aan de opleidingssoort op 'inactief'.


Stap 5: de keuze is nu aan jou om de prijs bij de aanvraag aan te passen.
In de lijst met aanvragen, die je opent via menu 'Zoek' en menu-item 'Aanvraag' of de lijst met aanvragen bij de opleiding is het slim om de kolom 'Te herberekenen' aan te zetten. In aanvragen, die gemaakt zijn met de opleidingssoort waar je de nieuwe verkoopregel hebt toegevoegd, wordt 'Te herberekenen op 'Ja' gezet. 
Aanvragen lijst.Tab 'Aanvragen' bij de opleiding.

Stap 6: herberekenen.
  1. Open de aanvraag.
  2. Klik op de tab 'Verkoopregels'.
  3. Klik op de knop 'Herberekenen' en op 'OK'.


Stap 6A: heb je nog geen (concept)factuur gemaakt? Dan verdwijnt de verkoopregel.
De verkoopregel met 6% verdwijnt en de verkoopregel met 9% wordt toegevoegd.
Stap 6B: heb je al wel een (concept) factuur gemaakt, en is de verkoopregel 6% al meegenomen in deze factuur? Let op: herberekenen staat in de aanvraag op 'Nee'. In de verkoopregel met 6% wordt het aantal op 0 gezet, en de verkoopregel met 9% wordt toegevoegd.

Heb je nog alleen maar een of meerdere conceptfacturen gemaakt? Dan kun je deze verwijderen en kun je de verkoopregel met 6% verwijderen. Maak de factuur opnieuw. Heb je al een of meerdere definitieve facturen? Dan zal de verkoopregel met 6% gecrediteerd worden.