Een opleiding kan verschillende statussen doorlopen.
Elke status wordt in verschillende stappen uitgelegd.

Een opleiding wordt bij status 'Te Starten', 'Definitief' en 'Uitgevoerd' getoond in het zoekscherm van de opleiding. Heeft de opleiding de status 'Afgerond' of 'Geannuleerd' gekregen dan verdwijnt deze uit de lijst. Zoek je in de verschillende zoekschermen op de status van de opleiding dan wordt standaard de status 'Lopend' getoond. Dit is geen echte status maar de statussen 'Te Starten', 'Definitief' en 'Uitgevoerd' samengevat. Gaat de opleiding niet door dan krijgt deze de status 'Geannuleerd'.