Introductie.
Waarom?
Debiteuren worden in Coachview automatisch aangemaakt op het moment dat je een aanvraag registreert. Het kan echter wenselijk zijn om de gegevens aan te passen of aan te vullen. 

Via het bedrijfs- of persoonsdossier zie je of een bedrijf of persoon als debiteur is aangemaakt in Coachview.

Klik je op dit linkje dan open je het debiteurendossier.

Vastleggen van debiteuren:
Dit doe je met behulp van de functiegroep 'Financieel' en de functie 'Debiteur'.

Vul de volgende gegevens in:
Veldnaam Omschrijving Verplicht?

Debiteurnummer Wordt automatisch aangemaakt door Coachview. Ja
Debiteurnummer extern Leg zelf het debiteurennummer vast uit jouw boekhoudsysteem. Nee
Bedrijf Naam van het bedrijf, het bedrijf is debiteur. Nee
Persoon Is er geen bedrijf ingevuld dan is de persoon debiteur. Is er wel een bedrijf ingevuld dan is de persoon contactpersoon. Nee
Verzendwijze facturen
Onbekend Je weet nog niet of de facturen per mail of per post worden verstuurd.
E-mail De facturen worden altijd via de mail verstuurd. Selecteer in het volgende veld een standaard e-mail adres.
Print De facturen moeten nog geprint en per post verstuurd worden.

Wordt een debiteur automatisch aangemaakt dan wordt de optie 'Onbekend' geselecteerd. Je kunt dit zelf nog per debiteur veranderen.
Via de parameter 'DebiteurStandaardVerzendwijzeFactuur' kun je de verzendwijze standaard op '1: onbekend, 2: email of 3: print' zetten.
Maak je gebruik van inschrijven via jouw website of het opleidingsportaal dan kun je dit via de webaanvraag door de deelnemer laten bepalen.
Ja
E-mailares Bepaal naar welk e-mail adres standaard de facturen gestuurd moeten worden.
Bedrijf Het e-mailadres dat je in het bedrijfsdossier hebt ingevuld. Is de debiteur een particulier dan is dit adres niet bekend, ook als is aan het persoonsdossier een bedrijfsdossier gekoppeld.
Contactpersoon Verwijst naar de contactpersoon die je hebt ingevuld in het veld 'Persoon'. In het persoonsdossier van de contactpersoon moet een e-mail adres zijn ingevuld.
Contactpersoon aanvraag Verwijst naar de contactpersoon van de aanvraag. Je ziet hier geen e-mailadres omdat dit voor de debiteur telkens een andere contactpersoon kan zijn. Deze optie gebruik je omdat de factuur naar de contactpersoon van een afdeling moet gaan en niet naar een standaard e-mailadres.
Anders Geen van bovenstaande opties zijn van toepassing. De factuur moet altijd naar het door jouw ingevuld e-mail adres verstuurd worden.
Ja
Extra e-mailadres Extra e-mailadres. Nee
Bankrekeningnummer Het banknummer. Nee
Rekeningnaam Naam van de bankrekeninghouder. Nee
BIC-code Elke bank heeft een unieke code voor internationale betalingen. Die code heet de BIC, ook wel SWIFT-adres genoemd. Voor betalingen in euro's binnen Europa (SEPA-landen) is deze code niet van toepassing.
Nee
IBAN-code Het Internationaal Bank Account Nummer (IBAN) nodig om geld over te maken in binnen- en buitenland.
Bij het opslaan controleert Coachview de ingevulde IBAN-code.
Nee
BTW nummer BTW identificatienummer. Nee
Betalingstermijn Wijkt het betalingstermijn af van jouw standaard, dan kun je deze hier invullen. Betalingstermijn is in dagen. Nee
Betaalwijze Keuze uit de lijst met betaalwijzen. Nee
Intern Middels een vinkje kun je aangeven dat het om een interne debiteur gaat. Nee
Grootboekrekening Keuze uit de lijst met grootboekrekeningnummers. Nee
Geëxporteerd Heb je een koppeling met een boekhoudsysteem en is de debiteur geëxporteerd dan staat er een vinkje en 'Ja'. Je ziet nu ook een exportdatum, tijd en batchnummer. Nee
Bevestigd Heb je een koppeling met een boekhoudsysteem en is de debiteur geaccepteerd door het boekhoudsysteem dan staat er een vinkje en 'Ja'. Je ziet nu ook een acceptatiedatum, tijd en batchnummer.
Nee

 
Klik op 'Opslaan' of 'Opslaan & Terug' om de Debiteur te bewaren.Klik op 'Bewerken' en 'Verwijder' om deze te verwijderen. Verwijderen kan alleen als deze debiteur nog niet is gebruikt in Coachview.