Introductie.
Beginner Ervaren Expert

Het offreren en factureren in Coachview begint met het goed inrichten van de verkoopregels. Met verkoopregels breng je kosten in rekening zoals bijvoorbeeld deelnamekosten, examenkosten, lesmateriaal, reiskosten, voorbereidingskosten etc. Maar je kunt hier ook de kortingen mee bepalen. Een verkoopregel wordt bij het factureren omgezet naar een factuurregel. Is Coachview gekoppeld aan een boekhoudsysteem, dan is het dus van belang om de grootboekrekening, BTW, kostenplaats en debiteur goed vast te leggen in de verkoopregel. Een verkoopregel kun je toevoegen aan een aanvraag en/of een opleidingssoort. Heb je een verkoopregel toegevoegd aan een opleidingssoort dan wordt deze automatisch aan de aanvraag toegevoegd.

Een verkoopregel bij een opleidingssoort of aanvraag maak je met behulp van een verkoopregeltemplate.


Vastleggen van verkoopregeltemplates:

Dit doe je met behulp van de functiegroep 'Template' en de functie 'Verkoopregel template'.

Het is verstandig om eerst de juiste BTW-codes, grootboekrekeningen, kostenplaatsen en eenheden vast te leggen.

Vul de volgende gegevens in:
Veldnaam
Omschrijving
Verplicht?

Naam
Naam van de verkoopregel, deze kan gebruikt worden op de offerte of op de factuur.
Ja
Omschrijving
Extra informatie over de verkoopregel. Handig als je de verkoopregeltemplate wilt toevoegen aan een aanvraag of opleidingssoort. De omschrijving kan gebruikt worden op de offerte of op de factuur.
Nee
Type
PP
Prijs per persoon. Coachview zal aan de hand van de ingeschreven personen op een opleiding, die gebundeld zijn op één aanvraag, het aantal deelnemers bepalen.
PP, Staffel
Prijs per persoon, gevarieerd naar het aantal ingeschreven personen en gebundeld op één aanvraag. Bijvoorbeeld bij 1 inschrijving € 400,--, bij 2 t/m 5 personen € 350,-- per persoon en vanaf 6 personen € 300,-- per persoon.
Overig
De prijs wordt niet per deelnemer verrekend, maar gelden voor de gehele aanvraag. Handig bij het bepalen van een groepsprijs. Het maakt dan niet uit of er per aanvraag 1, 10 of 100 personen op de opleiding zijn ingeschreven. De prijs blijft hetzelfde.
Ja
Aantal
Het aantal x de stuksprijs.
  1. Heb je voor type 'PP' of 'PP' staffel gekozen dan wordt het aantal door Coachview berekend. De totaalprijs van de verkoopregel door het aantal deelnemers te vermenigvuldigen met het aantal x stuksprijs. Vul hier dus 1 in. Vul je 2 in dan wordt de totaalprijs aantal deelnemers x 2 x stuksprijs.
  2. Heb je voor type 'Overig' gekozen dan wordt met het aantal verder niets gedaan. Bij de aanvraag kun je dan handmatig het aantal verhogen, bijvoorbeeld als het om het aantal dagdelen gaat dat je wilt verrekenen. 
Ja
Stuksprijs
Standaard prijs per aantal. Wil je deze verkoopregeltemplate gebruiken bij verschillende opleidingssoorten dan is het verstandig om de stuksprijs op € 0,-- te laten staan. De stuksprijs bepaal je dan bij de opleidingssoort.
Ja
BTW
Kies een BTW percentage uit de lijst door op het loepje te klikken of de code in te typen. Bestaat het BTW nog niet dan kun je deze met behulp van het plusje (+) aanmaken. Met behulp van het kruisje (x) verwijder je de BTW uit deze verkoopregeltemplate.
Ja
Kostenplaats
Kies een kostenplaats uit de lijst door op het loepje te klikken of de code in te typen. Bestaat deze nog niet dan kun je deze met behulp van het plusje (+) aanmaken. Met behulp van het kruisje (x) verwijder je deze uit de verkoopregeltemplate. Weet je hier nog niet om welke kostenplaats het gaat dan kun je ook een kostenplaats 'NADER TE BEPALEN' aan maken. Heb je de verkoopregel toegevoegd aan de aanvraag of opleidingssoort dan kun je op dat moment de kostenplaats bepalen.
Ja
Grootboekrekening
Kies een grootboekrekening uit de lijst door op het loepje te klikken of de code in te typen. Bestaat deze nog niet dan kun je deze met behulp van het plusje (+) aanmaken. Met behulp van het kruisje (x) verwijder je deze uit de verkoopregeltemplate. Weet je hier nog niet om welke grootboekrekening het gaat dan kun je ook een grootboekrekening 'NADER TE BEPALEN' aan maken. Heb je de verkoopregel toegevoegd aan de aanvraag of opleidingssoort dan kun je op dat moment de grootboekrekening bepalen.
Ja
Categorie
Hang een verkoopregelcategorie aan deze verkoopregeltemplate. Makkelijk bij het zoeken naar verkoopregels met dezelfde categorie, bijvoorbeeld in de managementinformatie module.

De categorieën maak je via functiegroep 'Categorie' en functie 'Categorie verkoopregel'.
Nee
Inactief
Kun je de verkoopregeltemplate niet meer verwijderen en wil je deze niet meer gebruiken, vink dan het vakje aan.
Nee

  1. Klik op 'Opslaan' of 'Opslaan & Terug' om de verkoopregeltemplate te bewaren.
  2. Klik op 'Bewerken' en 'Verwijder' om deze te verwijderen. Lukt dit niet omdat deze al gebruikt is? Vink 'Inactief' aan.