De standaard opmaak proberen we zoveel mogelijk vast te leggen in de stylesheet, uitzonderingen kun je in de tekst aangeven (dit noemen we 'inline'). Hieronder een aantal voorbeelden over hoe je tekst kunt aanpassen.


Tekst opmaak (inline):
Html (broncode)Resultaat in document
<b>bold / dikgedrukt </b>bold / dikgedrukt
<strong>bold / dikgedrukt </strong>bold / dikgedrukt
<i>italic / schuingedrukt </i>talic / schuingedrukt
<u>underline / onderstrepen </u>underline / onderstrepen
<span style="color:red"> met de span-code kun je een stuk tekst 'omklemmen' en andere opmaak geven </span>met de span-code kun je een stuk tekst 'omklemmen' en andere opmaak geven
<br>'enter' (ga naar de volgende regel)
<hr>Horizontale streep: horizontale streep:


Opsommings- genummerde lijst:
Lijsten kun je maken met een "unorded list" <ul> of met een "ordered list" <ol>. In beide gevallen geef je "list items" aan met de code <li>
Html (broncode)Resultaat in document
<ul>
  <li> Dit is het eerste "list item" (li) </li>
  <li> Dit is het tweede "list item" (li)</li>
</ul>
  • Dit is het eerste "list item" (li)
  • Dit is het tweede "list item" (li)
<ol>
  <li> Dit is nummer 1 van de lijst</li>
  <li> Dit is nummer 2 van de lijst </li>
</ol>
  1. Dit is nummer 1 van de lijst
  2. Dit is nummer 2 van de lijst


Tabel:
Met <thead> geef je aan dat hier de titels van je tabel staan. Daarnaast geef je met <tbody> aan waar de 'vulling' van je tabel moet komen. Dit zorgt o.a. voor de opmaak van je document, zoals vastgelegd in de (default) stylesheet.
Een rij wordt gemaakt met behulp van een <tr>, waarbij in de rij kolommen aangeduid worden met ofwel <th> (in de thead) ofwel <td> (in de tbody).
Html (broncode)Resultaat in document
<table>
    <thead>
        <tr>
            <th>Naam</th>
            <th>Functie</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Simon</td>
            <td>Applicatie beheerder</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Sandra</td>
            <td>Secretaresse </td>
        </tr>
    </tbody>
NaamFunctie
SimonApplicatie beheerder
SandraSecretaresse
Wanneer nodig kun je extra opmaak meegeven aan bijvoorbeeld een cel, verander bijvoorbeeld <td> door (gebruik dit voor uitzonderingen, de standaard opmaak leggen we 1malig vast in de stylesheet):
<td style="text-align:right;">om tekst rechts uit te lijnen.
<td style="width:50%;">om aan te geven dat deze kolom 50% van de breedte van de pagina moet bevatten (let op; je moet nu ook bij table de breedte aangeven, <table style="width:100%">)
Wanneer je geen opmaak in je tabel wil start je de tabel met <table class="noborder"> ipv <table>.


Page-break:
Met onderstaande code kun je een 'page break' instellen: zorgen dat er op een nieuwe pagina verder gegaan wordt.
<div style="page-break-after: always"><span style="display:none"> </span></div>


Tekst flippen:


Tekst (gedeeltelijk) ondersteboven tonen in een document template, bijvoorbeeld voor het maken van een dubbelzijdig naambordje.

document: <style type="text/css">.flip{

tabel: <table class="flip noborder"