Introductie.

Waarom?
Een actie wordt pas aangemaakt en uitgevoerd als deze toegevoegd is aan een of meerdere opleidingssoort(en).

Let op: 
  1. Dit kan alleen als in de actietemplate een gebeurtenis is toegevoegd.
  2. Actietemplates bestemd voor een evaluatie moeten gekoppeld worden aan een evaluatietemplate.


Methode 1: voeg een of meerdere opleidingssoorten toe aan een actietemplate.


Methode 2: voeg toe of verwijder een of meerdere actietemplates aan een opleidingssoort.