Introductie.
BeginnerErvaren Expert

Iedere medewerker die gebruik zal gaan maken van Coachview, wordt een gebruiker genoemd. Deze gebruiker dient dus een inlognaam en een wachtwoord te hebben. Daarnaast moet je aangeven welke functies en modules deze gebruiker ter beschikking krijgt. Een gebruiker die inlogt, ziet in het menu de verschillende functies weergegeven, zoals die toegekend zijn middels één of meerdere gebruikersrollen. Een gebruiker moet gekoppeld worden aan een persoon.

Maak een nieuwe gebruiker aan.

Ben je ingelogd klik dan in het menu op de functiegroep 'Beheer' en de functie 'Gebruiker'.
Klik op de knop 'Nieuw' om een nieuwe gebruiker toe te voegen.
Vul de volgende gegevens in:
Gebruikersnaam:
Een gebruikersnaam moet bestaan uit kleine letters en één punt, andere tekens zijn niet toegestaan. Er moeten minimaal 2 karakters voor en na de punt staan. De lengte moet minimaal 5 en maximaal 50 tekens zijn.

Voorbeeld: voornaam<punt>tussenvoegselsachternaam, voorbeeld 'jan.vanderelst'
Wachtwoord:
Vul een tijdelijk wachtwoord in.
 • Het wachtwoord moet minimaal 8 tekens lang zijn.
 • Het wachtwoord mag niet één van de 15 laatst gebruikte wachtwoorden zijn.Het wachtwoord moet minimaal 1 kleine letter bevatten.
 • Het wachtwoord moet minimaal 1 hoofdletter bevatten.Het wachtwoord moet minimaal 1 van deze tekens bevatten: (1234567890!@#€$%()*+,-./:;=?[\]^_{|}`~&"').
 • Andere tekens mogen er niet in voorkomen.Dit mag er niet in voorkomen: welkom, welcome, wachtwoord, password, coachview, innophase, qwerty, abc.
 • De gebruikersnaam mag er niet in voorkomen
Rollen:
 • Klik op het loepje achter 'Rollen', een lijst met mogelijke rollen wordt geopend
 • Zet een vinkje voor de rol.
 • Klik op de knop 'Toevoegen'.

Klik op het kruisje om een rol weer te verwijderen.
Autorisatieniveau:
Hier kan gekozen worden uit een aantal niveaus die de rechten van de gebruiker bepalen.
 1. Alle rechten (standaard): deze optie wordt veel gebruikt voor back-office medewerkers.
 2. Docent: de gebruiker ziet alleen de gegevens die direct op hemzelf betrekking hebben, zoals bijv. opleidingen waar hij/zij deelnemer of docent van is. Deze optie wordt veel gebruikt voor docenten, zij hebben rechten tot een eigen dossier en alle opleidingen waarvoor zij zijn ingepland als docent of deelnemer.
 3. Leidinggevende: de gebruiker ziet alleen zijn eigen gegevens en de gegevens van de personen waar hij/zij leidinggevende van is.
 4. Bedrijfsautorisatie: als deze optie gekozen is, dan kan via het tabblad 'Bedrijfs autorisatie' aangeven worden welke bedrijven de gebruiker toegang toe heeft. De gebruiker krijgt dan alleen gegevens te zien die bij deze bedrijven horen.
Taal:
Selecteer een taal zodat functies (menu-items) en schermen vertaald worden.
Persoon:
Let op: het koppelen van een persoon is verplicht. De persoon mag niet inactief zijn.

Selecteer via het loepje een persoonsdossier om de gebruiker te koppelen aan een persoon.
Bestaat deze persoon nog niet dan kun je een nieuw persoonsdossier aanleggen door op het plusje te klikken.
Wachtwoord wijzigen:
Standaard staat deze aangevinkt. Dit betekent dat als de gebruiker inlogt het wachtwoord gewijzigd moet worden.
Inactief:
De gebruiker heeft het account opgezegd.
Klik op 'Opslaan' om de gegevens te bewaren.
Is een e-mail adres ingevuld in het persoonsdossier dan wordt deze hier getoond. Dit e-mail adres wordt gebruikt bij wachtwoord vergeten.
Na het aanmaken van een gebruiker moet er financieel geautoriseerd worden, hiervoor vind je een melding wanneer je op opslaan klikt. Klik op deze melding (of ga via menu beheer - financiële autorisatie) om de modules voor deze gebruiker aan of uit te zetten.