Single Sign On en het opleidingsportaal: werkinstructies voor Coachview.

Let op: deze inrichting moet verricht worden door de supportafdeling van Coachview.

Er zijn verschillende mogelijkheden om een gebruiker in het opleidingsportaal aan te maken.

 1. Automatische actie ingericht in Coachview.
  1. Bijvoorbeeld inschrijving in een opleiding. Persoon krijgt dus pas toegang tot portaal nadat is ingeschreven op de opleiding.
  2. Bij aanmaken persoon met externid en externsource.
 2. Aanmaken in het opleidingsportaal als gebruiker (de 1e keer) via SSO.
 3. Handmatig aanmaken vanuit Coachview via functie 'Beheer' en functie 'Opleidingsportaal'.

 Innophase settings in het opleidingsportaal:
 1. Ga naar 'Beheer' en dan naar  'InnoPhase settings'.
 2. Stel formaat in op 'ExternId', geen puntjes en prefix 'Naam klant' met backslash.

 Extensie SAML2 Authentication provide:
 1. Ga naar 'Beheer' en dan naar 'Extensies (/admin/extensions.aspx).Let op: “Gebruiker aanmaken” alleen gebruiken als personen nieuw mogen worden aangemaakt en gewijzigd in Coachview.
Dus als er een personen import/synchronisatie is dan mag dit niet.  De persoon in Coachview wordt dan overschrijven met de waarden uit het SAML-bericht.
Sinds sprint 6 – 2016, pbi 8573 is er de mogelijkheid om alleen de persoon op  te halen uit Coachview en niet in Coachview te laten aanmaken/wijzigen.

 Loguit pagina:

Maak een loguit-pagina aan die door alle gebruikers weergegeven mag worden (niet authenticated), anders word je doorgestuurd naar de login-pagina en weer opnieuw inlogd ipv uitrgelogd.Admin/SiteSettings.aspx -> Stel “Doorsturen na logout” in op de loguit-pagina.

 SAML attributen:Voor aanmaken van gebruikers.
 • Verplicht: Achternaam, Emailadres
 • Optioneel: Voornaam, Tussenvoegsel, Voorletters, Geboorte-achternaam, Geboorte-tussenvoegsels, Titel, Achtertitel, Geboorteplaats, Emailadres-voorkeur, Emailadres-prive, Afdeling, Functie, Geslacht (enum: 1='Man', 2='Vrouw', 3='Onbekend' ), Geboortedatum (formaat: d-M-yyyy), Adres, Adres2, Adres3, Adres4, Postcode, Plaats, Telefoonnummer, Telefoonnummer-mobiel, Telefoonnummer-prive, BedrijfExternId, LeidinggevendeExternId
 • In Afdeling en Functie wordt de code verwacht, deze wordt gebruikt voor de matching.