Introductie
Een docent is een persoon uit het personenbestand, al dan niet gekoppeld aan één of meerdere docentrollen. Indien je docenten met verschillende kwalificaties wilt kunnen onderscheiden, kun je docentrollen inrichten. Vervolgens kan bij het inrichten van een Onderdeel aangegeven worden welke docentrol(len) voor de uitvoering van dit onderdeel benodigd zijn. Uiteindelijk kan bij het inplannen van een docent bij een opleiding weer gekeken worden welke docenten voldoen aan deze vereiste rol.

Een docent maak je aan door allereerst een persoon aan te maken en vervolgens het label 'docent' aan de persoon te geven. Indien je docenten met verschillende kwalificaties wilt kunnen onderscheiden, kun je docentrollen inrichten. Aan een docent kunnen meerdere docentrollen worden toegevoegd. De docentgegevens worden vastgelegd in verschillende tabs. Welke tabs zichtbaar zijn is afhankelijk van de modules die voor jou zijn ingesteld, en de rechten die je hebt gekregen.

In dit voorbeeld zie je alle beschikbare tabs. Getallen in een tab geven aan dat er informatie is ingevuld of toegevoegd. Als je een nieuw docentdossier maakt begin je in de tab 'Algemeen'.
Vanuit het docentdossier kun je een nieuw persoonsdossier aanmaken en koppelen.


Maak een nieuw docentdossuer.

Leg gegevens vast met behulp van de volgende stappen:
  1. Gegevens docent via stap 1 tot en met 3.
  2. Vastleggen van docentrol(len), kwalificeer de docent, via stap 3 en 6.
  3. Wil je vakantieperiodes of dagen / dagdelen dat de docent niet beschikbaar is vastleggen? Dan kun je dat doen door niet-beschikbaarheid in te richten, via stap 7.