Introductie
In onderstaand overzicht vind je in het kort de mogelijkheden en voorwaarden van de aan Coachview te koppelen boekhoudsystemen.







KAN
Factuurregels (journaalposten) naar grootboek en/of kostenplaats zetten
Automatisch nieuwe stamgegevens debiteur aanmaken
Coachview factuur in boekhoudprogramma bekijken, meesturen als PDF



Automatisch incasseren



Boekingsstatus aanpassen (automatisch/ handmatig)



Facturen versturen vanuit boekhoudprogramma



Versturen van factuur  vanuit Coachview
Meesturen projectcode  vanuit Coachview


Factuur- en vervaldatum  vanuit Coachview



Automatische koppeling
CSV
Aanmaningen versturen



Terugkoppelen betaalstatus







NODIG
Beschikbare regio
NVTNL-BENLNVT
Gebruiker in boekhoudsysteem die koppelingsgegevens op kan halen




Maximaal aantal te koppelen administraties
1111
FTP Programma








APARTE KENMERKEN
Comtalk Module AccountSoftware Group – vanaf versie FvF (v10 of hoger)